Một số quy định của pháp luật về quy trình tố tụng thân thiện liên quan tới trẻ em, người dưới 18 tuổi là bị hại, nạn nhân bị xâm hại tình dục – Tập 1

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) là thành viên Mặt trận tổ quốc Việt Nam, là tổ chức xã hội tự nguyện có trách nhiệm thực hiện bảo vệ quyền trẻ em được quy định tại Khoản 4, Điều 92 Luật Trẻ em năm 2016. Từ thực tiễn trong việc tiếp nhận, tư vấn, xử lý các đơn thư, vụ việc liên quan tới xâm hại trẻ em của VACR tại nhiều địa phương trong thời gian qua, cùng với những phát hiện chính từ hoạt động “Nghiên cứu khảo sát thực trạng thực hiện quy trình tố tụng thân thiện và hỗ trợ y tế đối với trẻ em bị XHTD tại thành phố Hà Nội”; VACR nhận thấy: (1) Tình hình XHTD trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành cả nước nói chung trong 5 năm qua đang diễn biến hết sức phức tạp cả về độ tuổi của trẻ em bị xâm hại và tính chất mức độ xâm hại ….; (2) Thực trạng tình hình triển khai quy trình, nội dung tố tụng thân thiện đối với trẻ em, người dưới 18 tuổi bị XHTD còn nhiều hạn chế; (3) Cần thiết phải xây dựng, hoàn thiện và triển khai hệ thống pháp luật, quy trình tố tụng thân thiện đối với trẻ em, người dưới 18 tuổi cũng như người bị hại là nạn nhân bị XHTD; (4) Những người tham gia tố tụng các vụ án XHTD trẻ em, người dưới 18 tuổi chưa được tiếp cận đầy đủ các quy định liên quan để nâng cao năng lực và kỹ năng tiếp xúc, thực thi nhiệm vụ.

Một số quy định của pháp luật về quy trình tố tụng thân thiện liên quan tới trẻ em, người dưới 18 tuổi là bị hại, nạn nhân bị xâm hại tình dục - Tập 1

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *