Nâng cao năng lực tổ chức Hội về lập kế hoạch, đánh giá và giám sát thực hiện mục tiêu chiến lược về bảo vệ trẻ em.

Trong 02 ngày, từ 21-22/12/2023 tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực cho các cơ sở Hội tại địa phương trong đó tập trung vào xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu chiến lược về bảo vệ trẻ em trong giai đoạn 5 năm từ 2023-2028 và việc đánh giá, giám sát thực hiện chiến lược trong năm 2024. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam về bảo vệ trẻ em” do tổ chức ChildFund Việt Nam hỗ trợ.

Tham dự lớp tập huấn có 35 đại biểu đến từ các cơ sở Hội địa phương, các Chi hội, trung tâm trực thuộc tại các tỉnh/TP như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hải Phòng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Bạc Liêu, Cần Thơ, Tp Hồ Chí Minh…

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa chia sẻ: “Nhà nước vừa ban hành những chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật mới cần biết để vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong các hoạt động và điều kiện thực tế của các tổ chức Hội như Nghị quyết 8 BCH TW Đảng trong đó đặc biệt nhấn mạnh về trách nhiệm của gia đình, phát triển mạng lưới dịch vụ xã hội trợ giúp trẻ em. Hội cũng có chương trình Kỷ luật tích cực là nòng cốt, tiếp cận theo góc độ văn hóa ứng xử các mối quan hệ trong gia đình để tham gia vào giải quyết vấn đề về bạo lực trẻ em, sức khỏe tinh thần trẻ em. Các cơ sở Hội ở địa phương cần sử dụng được các thông tin, nguồn lực có sẵn, dựa vào tình hình trẻ em ở địa phương để có kế hoạch mang tính khả thi và có thể đánh giá, giám sát được. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ nỗ lực để đáp ứng nhu cầu của các cơ sở Hội địa phương trong quá trình thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra”.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Các học viên tại lớp tập huấn đã được chia sẻ về một số nội dung chính của Chiến lược phát triển Hội đến năm 2035 do Phó Chủ tịch Lương Thế Khanh trình bày. Mục tiêu về bảo vệ trẻ em tập trung vào tăng cường tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan tới trẻ em; phát biểu chính kiến và kiến nghị với các cơ quan Nhà nước; tham gia giám sát thực hiện quyền trẻ em; truyền thông, tư vấn, hướng dẫn về thực hiện và bảo vệ quyền trẻ em.

Phó Chủ tịch Lương Thế Khanh chia sẻ mục tiêu Chiến lược phát triển Hội đến năm 2035.

Phó Chủ tịch Lương Thế Khanh chia sẻ mục tiêu Chiến lược phát triển Hội đến năm 2035.

Trong lớp tập huấn, chuyên đề giới thiệu về Chương trình Kỷ luật tích cực trong làm cha mẹ hàng ngày cũng đã được giảng viên quốc gia Lê Thị Khánh Vân chia sẻ. Đây là chương trình nòng cốt của Hội trong thúc đẩy việc xây dựng mối quan hệ gia đình đã được đưa vào  mục tiêu xây dựng đề án và tổ chức triển khai chương trình ở các địa phương trong Nghị quyết Đại hội lần IV.

Bà Lê Thị Khánh Vân - Giảng viên quốc gia giới thiệu Chương trình “Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hằng ngày” (PDEP) tương tác với học viên tại lớp tập huấn

Bà Lê Thị Khánh Vân – Giảng viên quốc gia giới thiệu Chương trình “Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hằng ngày” (PDEP) tương tác với học viên tại lớp tập huấn

Đặc biệt, thông qua tập huấn, với sự hướng dẫn của giảng viên Trần Tiến Đức, các học viên cũng đã được trang bị thêm kiến thức cơ bản về tầm nhìn, chiến lược và giá trị của tổ chứ. Đây là những kiến thức nền tảng để các học viên nhìn nhận được những điểm khác biệt của tổ chức chuyên về bảo vệ quyền trẻ em. Kiến thức về tầm nhìn là bức tranh tổng thể, tươi đẹp mà hướng tới nhóm đối tượng trẻ em của tổ chức; sứ mệnh là cách thức mà tổ chức sẽ thực hiện theo giá trị, nguyên tắc nào đã giúp cho học viên phân tích được điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức để từ đó lồng ghép mục tiêu về bảo vệ trẻ em trong lập kế hoạch để triển khai các mục tiêu chiến lược về bảo vệ trẻ em.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Toàn cảnh lớp tập huấn

Các học viên đã được trao đổi, thảo luận và được hướng dẫn thực hành việc xây dựng kế hoạch 5 năm và hằng năm để đạt được mục tiêu chiến lược về bảo vệ trẻ em. Tuy các học viên là những người giữ vai trò là quản lý, chỉ đạo trong hoạt động của tổ chức Hội tại địa phương nhưng cũng chưa có cơ hội được tập huấn các nội dung này đặc biệt là Chiến lược của Hội. Từ lớp tập huấn, các đại biểu đã chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm của các cơ sở Hội khác trong tham gia thực hiện mục tiêu về lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ trẻ em trong kế hoạch hoạt động của tổ chức.

Học viên tham gia thảo luận nhóm sôi nổi tại lớp tập huấn

Học viên tham gia thảo luận nhóm sôi nổi tại lớp tập huấn

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – đại biểu đến từ Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia lớp tập huấn, tôi thấy rất bổ ích dù đã qua công tác rồi nhưng thông qua lớp cũng học được kinh nghiệm từ các anh chị em khác để làm tốt công việc hơn. Tôi cũng rất mong có vai trò của Hội Bảo vệ quyền trẻ em có văn bản đề nghị tham mưu cho Nhà nước để Nhà nước giao trách nhiệm, và tổ chức thêm các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các địa phương thực hiện được kế hoạch, chương trình của mình”.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên sẽ về hoàn thiện kế hoạch triển khai lồng ghép mục tiêu bảo vệ trẻ em trong kế hoạch hàng năm của tổ chức, trên cơ sở đó Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ giám sát, đánh giá và hỗ trợ kịp thời để tăng cường sự tham gia của các cơ sở Hội trong thực hiện mục tiêu bảo vệ trẻ em tại địa phương.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *