Quyết định số 188/QĐ-HBVQTE về việc Ban hành Chính sách bảo vệ an toàn cho trẻ em (bổ sung, sửa đổi)

Ngày 19/10/2022, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã ký Quyết định số 188/QĐ-HBVQTE về việc Ban hành Chính sách Bảo vệ an toàn cho trẻ em (bổ sung, sửa đổi).

Đây là Quyết định thay thế cho Quyết định số 195/QĐ-HBVQTE ngày 27/11/2019 về ban hành Chính sách bảo vệ an toàn cho trẻ em năm 2019.

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Xem chi tiết Chính sách tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *