Tập huấn chính sách bảo vệ trẻ em

Ngày 25/2/2020, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức tập huấn chính sách bảo vệ trẻ em cho cán bộ, Nhân viên Trung tâm của Hội. Đây là động của Tổ chức Childfund Việt Nam, nhằm chia sẻ chính sách bảo vệ trẻ em của tổ chức đến các đối tác của Childfund tại Việt Nam.

Anh Đỗ Dương Hiển, cán bộ Tổ chức Childfund trình bày chính sách bảo vệ trẻ em

Chính sách bảo vệ trẻ em có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ em khi tham gia các hoạt động của các tổ chức. Theo đó, trong Chính sách bảo vệ trẻ em có đầy đủ thông tin về các khái niệm liên quan đến bảo vệ an toàn cho trẻ em và quy định rõ Bộ quy tắc ứng xử phù hợp với trẻ em yêu cầu cán bộ, nhân viên, đối tác của các tổ chức cần thực hiện.

Tháng 11/2019, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã ban hành chính sách Bảo vệ trẻ em, hiện đang trong quá trình triển khai tại các Hội địa phương và tiếp tục nghiên cứu bổ sung với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế làm về trẻ em trong đó có Childfund tại Việt Nam.

Tin, ảnh: Mạnh Dũng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *