Tập huấn – Hội thảo chuyên đề “Tố tụng thân thiện với trẻ em trong quá trình điều tra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em”

Ngày 06/10/2021 tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chuyên đề ““Tố tụng thân thiện với trẻ em trong quá trình điều tra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em” với sự tham gia của gần 50 đại biểu từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Đây là hoạt động tập huấn – hội thảo chuyên đề mở đầu trong chuỗi chuyên đề về tố tụng thân thiện và hỗ trợ y tế cho trẻ em bị xâm hại tình dục trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội” với sự hỗ trợ kinh phí của Quỹ thúc đẩy Sáng kiến tư pháp.

Thạc sĩ, luật sư Lê Thị Hoàng Yến trình bày tại hội thảo

Với mục tiêu cung cấp những thông tin về các quy định thân thiện với trẻ em trong quy trình tố tụng hình sự và một số biện pháp, kỹ năng làm việc thân thiện với trẻ em bị xâm hại tình dục trong quy trình tố tụng hình sự, Hội BVQTEVN tổ chức chuỗi chuyên đề về Tố tụng thân thiện với trẻ em trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án XHTDTE và một số nguyên tắc Tố tụng thân thiện trong các vụ án xâm hại tình dục trẻ em và sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình điều tra các vụ XHTDTE.

Bên cạnh đó, các chuyên đề về Quy trình hỗ trợ y tế cho trẻ em bị XHTD và Tham vấn tâm lý và hỗ trợ phục hồi cho trẻ em bị xâm hại tình dục sẽ giúp cho tham dự viên nắm được quy trình hỗ trợ y tế cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại các cơ sở y tế đồng thời có thể áp dụng một số kỹ năng cần thiết trong quá trình hỗ trợ y tế đối với trẻ em bị xâm hại tình dục trước, trong và sau quá trình tố tụng, giúp trẻ em tái hòa nhập cộng đồng.

Có khoảng 50 đại biểu tham dự chuyên đề này thông qua hình thức trực tuyến. Các đại biểu bao gồm nhóm cán bộ thi hành pháp luật hay nhóm hỗ trợ y tế cùng với các cán bộ, nhân viên nhóm các tổ chức xã hội, các trung tâm nuôi dưỡng trẻ, thành viên mạng lưới bảo vệ quyền trẻ em tại các địa phương.

Sau khi nghe các chuyên gia trình bày 2 chuyên đề “Tố tụng thân thiện với trẻ em một số nguyên tắc Tố tụng thân thiện trong các vụ án xâm hại tình dục trẻ em Tố tụng thân thiện trong quá trình điều tra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em”, các đại biểu cũng đã có những trao đổi, thảo luận với các diễn giả để hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật trong tố tụng và trong hỗ trợ y tế đối với trẻ em bị xâm hại tình dục. Bên cạnh đó những kỹ năng cần thiết cho những người thực thi pháp luật, hỗ trợ y tế ban đầu đối với trẻ em và gia đình trẻ bị xâm hại tình dục cũng đã được đưa ra tại hội thảo, khi áp dụng trong thực tế sẽ góp phần giúp cho quá trình làm việc với trẻ em bị xâm hại tình dục hiệu quả hơn.

Tiếp sau đó, ngày 15/10/2021, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ tổ chức tập huấn- hội thảo chuyên đề về “Tố tụng thân thiện với trẻ em trong quá trình truy tố, xét xử các vụ án xâm hại tình dục trẻ em”“Sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình tố tụng các vụ án xâm hại tình dục trẻ em” với sự tham gia của các diễn giả là đại diện của cơ quan Nhà nước, luật sư bảo vệ trẻ em. Chuyên đề này sẽ mang lại nhiều thông tin bổ ích cho tham dự viên về vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan nhằm góp phần bảo vệ quyền trẻ em bị xâm hại tình dục trong quá trình tố tụng một cách hiệu quả.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *