Tập huấn – hội thảo chuyên đề về tố tụng thân thiện trong các vụ án xâm hại tình dục trẻ em

Ngày 15/10/2021 tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tổ chức tập huấn – hội thảo trực tuyến chuyên đề “Tố tụng thân thiện trong quá trình truy tố, xét xử và Sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình tố tụng các vụ án xâm hại tình dục trẻ em” với sự tham gia của gần 40 đại biểu từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Đây là hoạt động tập huấn – hội thảo chuyên đề thứ hai trong chuỗi chuyên đề về tố tụng thân thiện và hỗ trợ y tế cho trẻ em bị xâm hại tình dục trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội” với sự hỗ trợ kinh phí của Quỹ thúc đẩy Sáng kiến tư pháp.

Chuyên đề buổi sáng về “Tố tụng thân thiện với trẻ em trong quá trình truy tố, xét xử các vụ án xâm hại tình dục trẻ em”, các đại biểu đã được Thạc sĩ Luật Hà Đình Bốn cung cấp những thông tin và văn bản pháp luật quy định những yếu tố thân thiện với trẻ em trong quá trình truy tố, xét xử. Trong nội dung này, vai trò của cán bộ công an, tòa án, kiểm sát viên, luật sư bảo vệ quyền lợi của trẻ là nạn nhân bị xâm hại đã được phân tích. Cùng với đó những điều kiện, kỹ năng trong quá trình lấy thông tin từ trẻ em là bị hại cũng cần dược các cán bộ thực thi pháp luật quan tâm một cách thích đáng dựa trên tâm lý lứa tuổi, dựa vào quyền trẻ em về tính bảo mật thông tin cá nhân, quyền được lắng nghe và tôn trọng ý kiến… để đảm bảo trẻ em khi tham gia quá trình tố tụng sẽ không chịu thêm tổn thương lần nữa. Đặc biệt, trong chuyên đề này, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ – Chi hội trưởng Chi hội luật sư Bảo vệ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ những khó khăn, những kỹ năng khi tiếp xúc với trẻ em bị xâm hại tình dục từ thực tế hỗ trợ các ca mà luật sư đã đứng ra bảo vệ. Đây thực sự là những kinh nghiệm rất cần được chia sẻ rộng rãi để các luật sư, các cán bộ thực thi pháp luật khi làm việc với trẻ em bị xâm hại tình dục cần tham khảo và áp dụng.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ đang chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong bảo vệ trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục qua hội thảo trực tuyến

Với chuyên đề buổi chiều về “Sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình tố tụng các vụ án xâm hại tình dục trẻ em” cùng những bài chia sẻ đến từ Thạc sĩ Phạm Văn Tuấn – Bộ Tư pháp, bà Đặng Thị Lan Hương – Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, luật sư Phạm Thị Bích Hảo, các đại biểu cũng đã được  thảo luận về những vấn đề liên quan tới khó khăn trong giám định để xác định hành vi phạm tội đối với trẻ bị xâm hại tình dục và sự tham gia, phối hợp giữa các cơ quan ngành lao động, ngành y tế, công an, tòa án, luật sư trong quá trình tố tụng. Cùng với đó sự tham gia của các tổ chức xã hội như Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trong phối hợp với các bên liên quan trong việc bảo vệ trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục cũng được thảo luận tại hội thảo.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo đang trình bày tại hội thảo

Ngày 20/10/2021, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tiếp tục tổ chức tập huấn – hội thảo chuyên đề về “Quy trình hỗ trợ y tế cho trẻ em bị XHTD và Tham vấn tâm lý và hỗ trợ phục hồi cho trẻ em bị xâm hại tình dục” sẽ giúp cho tham dự viên nắm được quy trình hỗ trợ y tế cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại các cơ sở y tế đồng thời có thể áp dụng một số kỹ năng cần thiết trong quá trình hỗ trợ y tế đối với trẻ em bị xâm hại tình dục trước, trong và sau quá trình tố tụng, giúp trẻ em tái hòa nhập cộng đồng.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *