Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về trẻ em cho cán bộ Hội cơ sở

Ngày 16/11/2017, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về trẻ em cho cán hộ Hội cơ sở. Tham dự lớp tập huấn có 50 cán bộ Hội cơ sở của 10 huyện, thành phố.

IMG_5745

Tại lớp tập huấn các đại biểu được nghe giới thiệu về tổ chức và hoạt động của Hội BVQTE Việt Nam, Hội BVQTE tỉnh, những nội dung chính của Luật trẻ em, đặc biệt là những vấn đề mới như: Luật trẻ em quy định cụ thể hơn các quyền, bổn phận của trẻ em, nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, nhà trường, cá nhân trong việc thực hiện quyền  và bổn phận của trẻ em. Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của Hội Bảo vệ quyền trẻ em (khoản 4, điều 92) có trách nhiệm tổ chức, kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của trẻ em chuyển đến các cơ quan nhà nước để góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật về quyền trẻ em; tham gia giám sát thực hiện quyền trẻ em…

Thông qua những nội dung được tập huấn sẽ giúp cho cán bộ Hội cơ sở hiểu rõ hơn về tôn chỉ, mục đích của Hội, các pháp luật Việt Nam về trẻ em nhằm tạo điều kiện cho hoạt động của Hội đạt hiểu quả hơn./.

Nguồn baovetreem.bacgiang.gov.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *