Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ Hội Bảo vệ quyền trẻ em

TEV: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 11 năm 2017 tại thành phố Bắc Giang, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Cục trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức lớp Tập huấn  “ Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Bảo vệ quyền trẻ em về trách nhiệm của Hội đối với thực hiện quyền trẻ em được quy định trong Luật trẻ em” cho cán bộ Hội Bảo vệ quyền trẻ em các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Cao Bằng và Bắc Giang.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch,các vị Phó chủ tịch, ủy viên Thường Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, lãnh đạo Cục Trẻ em và đại diện lãng đạo các sở ban, ngành tỉnh Bác Giang đã đến dự

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch,các vị Phó chủ tịch, ủy viên Thường Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, lãnh đạo Cục Trẻ em và đại diện lãng đạo các sở ban, ngành tỉnh Bác Giang đã đến dự

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) giới thiệu những nội dung chính của Luật trẻ em đặc biệt là những vấn đề mới như: Luật trẻ em quy định cụ thể hơn các quyền, bổn phận của trẻ em, nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, nhà trường, cá nhân trong việc thực hiện quyền  và bổn phận của trẻ em. Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của Hội Bảo vệ quyền trẻ em (khoản 4, điều 92) có trách nhiệm tổ chức, kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của trẻ em chuyển đến các cơ quan nhà nước để góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật về quyền trẻ em; tham gia giám sát thực hiện quyền trẻ em… Lớp tập huấn cũng được nghe lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trao đổi về phương pháp thực hiện trách nhiệm của Hội được quy định tại (khoản 4, điều 92) Luật trẻ em; một số vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các Hội, Chi hội  ở địa phương nhằm bảo vệ trẻ em.

Thông qua những nội dung được tập huấn sẽ giúp cho cán bộ Hội thấy được những điểm cụ thể về  trách nhiệm của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam quy định trong “Luật trẻ em”  để cán bộ hội; hiểu và nắm vững về nhiệm vụ của Hội trên cơ sở đó xác định những nội dung, phương pháp để thực hiện trách nhiệm của Hội nhằm đưa Luật trẻ em được thực thi có hiệu quả trong cuộc sống./.

                                                 Xuân Chuyển

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *