Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội về phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 5/12/2018, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định tổ chức lớp Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội cấp cơ sở và Cộng tác viên về phòng, chống HIV/AIDS và chống phân biệt kỳ thị đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS”. Hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Cục Trẻ em – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2018.

Tham dự tập huấn có 60 đại biểu là cán bộ, Hội viên đến từ các địa phương của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định và đại biểu đến từ chi Hội BVQTE phường Ninh Hải (Khánh Hòa).

Nội dung tập huấn trọng tâm vào những kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, đường lây, nguồn lây, cách chăm sóc cách phòng chống và chống phân biệt, kỳ thị với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Về mặt chính sách đại biểu được nâng cao hiểu biết về Quyết định 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 – 2020 và một số chính sách dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Nội dung tập huấn có ý nghĩa thiết thực với các cán bộ, Hội viên vì đây là lớp tập huấn có nội dung chuyên sâu và cập nhật những thông tin mới trong cách chăm sóc, truyền thông về phòng chống HIV/AIDS theo hướng cộng đồng hiểu, thông cảm và chia sẻ với người có H, thay vì sợ hãi và xa lánh như trước.

Sau lớp tập huấn nội dung phòng chống HIV sẽ được lồng ghép vào các hoạt động của Hội ở cơ sở để quan tâm, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV tốt hơn.

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *