Tên “Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên” chính thức được thành lập.

Ngày 22/11/2018 tại Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – Ủy viên Thường vụ Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tham dự Đại hội đại biểu lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Nguyên và đã có bài phát biểu tại Đại hội.

Đây là Đại hội có ý nghĩa quan trọng đối với Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Nguyên bởi các đại biểu BCH đã thông qua việc đổi tên Hội thành Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên. Việc thay đổi tên của Hội tỉnh Thái Nguyên đã được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên thông qua và đã chính thức được ghi trong Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Hội.

Việc đổi tên Hội không chỉ thay đổi về tên gọi mà quan trọng hơn đó là chức năng, nhiệm vụ về “Bảo vệ quyền trẻ em” đã chính thức được ghi trong Điều lệ Hội, là cơ sở để Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên triển khai các hoạt động. Ngoài hỗ trợ về vật chất trực tiếp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà Hội đang thực hiện, Hội đã bổ sung thêm nhiệm vụ trong phát hiện, bảo vệ những trẻ em bị vi phạm quyền trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định: “Nhiệm vụ Bảo vệ quyền trẻ em là nhiệm vụ mới. Trong những năm qua, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng đã có những hỗ trợ cho Hội tỉnh Thái Nguyên như tập huấn về Luật trẻ em cho Hội viên, tặng học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh… Tôi tin rằng Hội tỉnh Thái Nguyên sẽ hoạt động thuận lợi. Tôi đề nghị UBND tỉnh quan tâm, có bố trí lãnh đạo phụ trách mảng Bảo vệ quyền trẻ em để đảm bảo không có trẻ em bị vi phạm quyền mà không được Hội phối hợp với chính quyền đứng ra bảo vệ các em”.

Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên đã thông qua với việc bầu ra được 17 Ủy viên BCH, Ban Thường vụ do ông Lê Đình Cường làm Chủ tịch Hội.

         Hướng Dương

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *