Tham vấn Báo cáo bổ sung việc thực hiện Công ước Liên Hợp quốc về quyền trẻ em tại Việt Nam giai đoạn 2019-2022

Ngày 04/7/2022 tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội) tổ chức cuộc họp tham vấn ý kiến của các tổ chức, chuyên gia làm việc trong lĩnh vực trẻ em đối với dự thảo Báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (Công ước CRC) tại Việt Nam giai đoạn 2019-2022 do Nhóm Công tác về Quyền trẻ em (CRWG) thực hiện và Hội với vai trò là Đồng Chủ tịch của Nhóm tham gia điều phối hoạt động thực hiện báo cáo.

Cuộc tham vấn được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại hội trường và trực tuyến với sự tham dự và thảo luận, góp ý của gần 60 đại biểu đến từ 28 tổ chức trong nước và quốc tế làm việc về trẻ em.

Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa phát biểu khai mạc

Các đại biểu tham dự đã được đại diện Nhóm CRWG chia sẻ thông tin về các vấn đề do Ủy ban Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc (Ủy ban CRC) đề nghị Chính phủ Việt Nam cung cấp thêm thông tin và bối cảnh xây dựng báo cáo bổ sung CRC giai đoạn 2019-2022.

Năm 2022, với những thay đổi về văn bản, chính sách hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 và những vấn đề trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em mới nổi hiện nay, Nhóm CRWG tiếp tục xây dựng báo cáo bổ sung để cập nhật những nội dung liên quan tới việc thực hiện Công ước CRC trong bối cảnh mới. Vì vậy, dự thảo báo cáo đã tập trung vào 6 nội dung chính bao gồm: Bạo lực và xâm hại trẻ em; Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; Trẻ em tiếp cận giáo dục trong bối cảnh Covid 19; Tình hình trẻ em LGBT+; Dinh dưỡng; Trẻ em sử dụng và bị ảnh hưởng bởi thuốc lá và thuốc lá điện tử.

Toàn cảnh cuộc họp tham vấn

Đây là bản dự thảo Báo cáo bổ sung lần 2 cập nhật thêm thông tin việc thực hiện Công ước CRC tại Việt Nam giai đoạn từ tháng 6/2019-6/2022 so với bản Báo cáo bổ sung lần 1 giai đoạn 2012-2017 mà nhóm CRWG đã thực hiện và nộp lên Ủy ban CRC vào tháng 2/2020.

Các chủ đề được chia sẻ theo khung phân tích về thực trạng, nguyên nhân và khuyến nghị về khoảng trống luật pháp chính sách, thực thi chính sách pháp luật và đánh giá, giám sát thực hiện Công ước CRC tại Việt Nam.

Đại diện nhóm viết về Tình hình trẻ em LGBT+ trình bày nội dung trong dự thảo báo cáo

Các đại biểu đã có những thảo luận và góp ý cụ thể trong phân tích thực trạng vấn đề dựa trên cơ sở bằng chứng, số liệu từ những nguồn đáng tin cậy; phân tích nguyên nhân cho từng vấn đề đưa ra trong thực trạng và từ đó có những khuyến nghị cụ thể dựa trên phân tích thực trạng và nguyên nhân từng vấn đề được đưa ra trong dự thảo báo cáo.

Đại diện nhóm thảo luận chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo

Phát biểu tại cuộc tham vấn, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa chia sẻ mong muốn rằng các nội dung trong bản dự thảo báo cáo bổ sung sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp, phản hồi từ các đại biểu, chuyên gia là những người có kinh nghiệm, kiến thức trong công tác trẻ em. Chính điều này sẽ góp phần tạo nên chất lượng và hiệu quả của báo cáo, phát huy tiếng nói của các tổ chức trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại Việt Nam.

Thảo luận nhóm tại hội trường

Sau cuộc tham vấn, Nhóm CRWG sẽ tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo báo cáo và sẽ chia sẻ bản báo cáo bổ sung tới các cơ quan Nhà nước. Dự kiến bản báo cáo cuối cùng được chuyển dịch tiếng Anh sẽ được lãnh đạo các tổ chức tham gia viết báo cáo thông qua và báo cáo sẽ được nộp lên Ủy ban CRC trước ngày 15/8/2022.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *