Tham vấn ý kiến trẻ em về bản “Hướng dẫn về Lồng ghép quyền trẻ em” của Liên Hợp quốc

Trong 2 ngày, 24-25/9/2022, 30 trẻ em tại Hà Nội và Thái Nguyên đã được tham vấn ý kiến để xây dựng nội dung của bản “Hướng dẫn về Lồng ghép quyền trẻ em” của Liên Hợp quốc (LHQ) với sự hỗ trợ và thực hiện của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

“Lồng ghép quyền trẻ em” trong các hoạt động của LHQ là sáng kiến của Tổng thư ký LHQ khởi xướng nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền trẻ em và đưa vấn đề quyền trẻ em trong các nội dung hoạt động của LHQ. Chính vì vậy, nội dung của bản “Hướng dẫn về Lồng ghép quyền trẻ em” của LHQ rất quan trọng để đảm bảo cho toàn bộ hệ thống của LHQ biết và đưa vào việc thực hiện lồng ghép quyền trẻ em trong hoạt động; tập trung hơn, dành thời gian và ngân sách cho quyền trẻ em; đưa ra những hướng dẫn và hỗ trợ cho các quốc gia thành viên về cách thực hiện cam kết của họ về việc thực hiện quyền trẻ em theo như Công ước quốc tế về Quyền trẻ em để đảm bảo rằng trẻ em ngày càng hiện hữu và không bị bỏ quên.

Tham vấn ý kiến trẻ em tại Làng trẻ em SOS Hà Nội

Từ đó, bản Hướng dẫn cần được tham vấn ý kiến không chỉ của các chuyên gia chuyên làm việc trong lĩnh vực quyền trẻ em mà còn cần có ý kiến tham vấn của chính trẻ em – những chủ thể quyền đồng thời là người thực hiện quyền và bảo vệ quyền của chính mình trong thực tế của mỗi quốc gia thành viên. Đây là cơ hội để người lớn và trẻ em có thể chia sẻ thông tin và thảo luận về những việc mà LHQ làm tốt, điều gì nên làm tốt hơn để có thể lồng ghép về quyền trẻ em trong hoạt động của LHQ – một tổ chức quốc tế quy mô toàn cầu với 193 thành viên hiện nay.

Tham gia trả lời phiếu khảo sát trực tuyến cũng là cách để trẻ em chia sẻ ý kiến

Trong buổi tham vấn, các em đã được chia sẻ những thông tin cơ bản về cơ cấu tổ chức, thành viên LHQ, về vai trò của LHQ trong giữ gìn an ninh, bảo vệ nền hòa bình, quyền con người và trong thúc đẩy sự phát triển toàn cầu. Công ước quốc tế của LHQ về Quyền trẻ em cũng là một văn bản mang tính pháp lý quốc tế mà các quốc gia thành viên khi phê chuẩn cần phải thực hiện đảm bảo quyền trẻ em được thực hiện tốt nhất phù hợp với điều kiện thực tế ở mỗi quốc gia. Khi hiểu được vai trò của LHQ về thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em tại các quốc gia thành viên, trẻ em mới có thể đưa ra những ý kiến về một số nội dung mà LHQ cần tập trung và cách thức thực hiện để đưa vào bản Hướng dẫn việc lồng ghép quyền trẻ em trong các hoạt động của LHQ.

Trẻ em tham gia trả lời phiếu hỏi

Thông qua thảo luận, trẻ em đã đưa ra những ý kiến gợi ý những nội dung mà bản Hướng dẫn có thể đề cập như vấn đề giáo dục cho trẻ em đặc biệt là trẻ có hoàn cảnh khó khăn; vấn đề về đảm bảo môi trường sống an toàn và lành mạnh bao gồm cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội; vấn đề hòa nhập của trẻ em đặc biệt là trẻ khuyết tật, trẻ em nghèo; cần đặt ở vị trí trẻ em và suy nghĩ của trẻ trong xây dựng các chính sách và đưa ra quyết định; cần lắng nghe trẻ em đồng thời cũng đưa ra những nghĩa vụ của trẻ em trong việc thực hiện quyền…

Những nội dung thảo luận của trẻ em tham gia buổi tham vấn ý kiến có cơ hội được chia sẻ tại Hội thảo trực tuyến trẻ em cấp khu vực châu Á về nội dung dự thảo “bản Hướng dẫn lồng ghép về quyền trẻ em” của LHQ dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 9/10/2022.

Trẻ em được chia sẻ những thông tin về mục đích của buổi tham vấn và vai trò tham gia của trẻ em trong hoạt động tham vấn tại Thái Nguyên

Em N.N.Nguyên, 14 tuổi tại làng SOS Hà Nội chia sẻ: “Em mong muốn có thể được tham gia hội thảo trực tuyến cấp khu vực dành cho trẻ em về chủ đề này. Em tin rằng bản thân có khả năng để tham gia và chia sẻ ý kiến của mình tại hội thảo bởi em cũng muốn chứng minh những trẻ em như chúng em tại làng SOS cũng có thể tham gia vào những hoạt động vì quyền trẻ em và những hoạt động có ý nghĩa quốc tế”.

Phần thảo luận nhóm cũng là cách thức để trẻ em tham gia có hiệu quả hơn

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng sẽ kết nối và hỗ trợ để cho trẻ em có nguyện vọng tham gia một cuộc hội thảo cấp khu vực dành cho trẻ em để nói lên tiếng nói của mình để góp phần đưa vấn đề quyền trẻ em trở thành một mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế và kêu gọi cộng đồng cùng hành động để bảo vệ quyền trẻ em theo như Công ước quốc tế về Quyền trẻ em đã quy định.

Trẻ em tham gia buổi tham vấn ý kiến được nhận quà và chụp ảnh lưu niệm

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *