Thành tích của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã đạt được

Thành lập năm 2008 trên tinh thần tự nguyện, tự trang trải về kinh phí hoạt động, với muôn vàn khó khăn trong những ngày đầu thành lập, Tập thể lãnh đạo, nhân viên của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động để bảo vệ quyền trẻ em. Hội đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước vì đã có đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ quyền trẻ em và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2012, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em Việt Nam
Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc.
Năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án ” giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010-2015.
Năm 2016, Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vì đã có nhiều thành tích trong việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Dân số – KHHGĐ giai đoạn 2011-2015.
Năm 2018, Ban Đối ngoại Trung ương tặng Bằng khen cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đối ngoại Nhân dân trên lĩnh vực Hợp tác phát triển năm 2017.
Năm 2018, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động Hạng ba cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ trẻ em từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *