Thư gửi bà Rana Flowers – Trưởng đại diện Unicef tại Việt Nam.

Trong năm 2022, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tăng cường sự hợp tác với các tổ chức quốc tế làm việc về trẻ em tại Việt Nam thông qua các đề xuất hợp tác, phối hợp thực hiện các chương trình, dự án liên quan tới trẻ em để góp phần đảm bảo trẻ em được hưởng các quyền được quy định trong các văn bản pháp luật quốc gia và quốc tế.

Xem toàn văn bản tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *