Trách nhiệm của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trong Luật trẻ em năm 2016.

Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Quốc hội ban hành Luật trẻ em số: 102/2016/QH13, tại Khoản 4 Điều 92 quy định về các tổ chức xã hội, có quy định trách nhiệm của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cụ thể:

Điều 92. Các tổ chức xã hội

4. “Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, ngoài việc thực hiện quy định tại Điều này có trách nhiệm tổ chức việc kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của trẻ em chuyển đến các cơ quan nhà nước để góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về quyền trẻ em; tham gia giám sát thực hiện quyền trẻ em; phát biểu chính kiến và kiến nghị của Hội đối với các cơ quan nhà nước có liên quan về các vấn đề về trẻ em và việc vi phạm pháp luật về trẻ em”.

Thực hiện trách nhiệm này, Hội đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động như: Diễn đàn các tổ chức xã hội với các quan nhà nước về các chủ đề liên quan đến bảo vệ quyền trẻ em, tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội về công tác trẻ em tại các địa phương. Tổ chức các hội thảo tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện chính sách. Thực hiện khảo sát lấy ý kiến trẻ em và nhiều hoạt động phong phú khác. Quý bạn đọc quan tâm mời đọc các bài viết chuyên đề tại chuyên mục này.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *