Trường thu “khống” hơn 130 triệu đồng tiền ăn của học sinh bán trú

Cơ quan chức năng huyện Hoài Nhơn (Bình Định) vừa có kết luận thanh tra, đồng thời yêu cầu Trường Tiểu học số 2 Tam Quan Bắc phải trả lại số tiền hơn 130 triệu đồng cho cha mẹ học sinh vì đã thu tăng số ngày ăn ở thực tế trong 2 năm học.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) vừa có văn bản giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện này chỉ đạo, hướng dẫn Trường Tiểu học số 2 Tam Quan Bắc thực hiện việc kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý và khắc phục các nội dung khuyết điểm, sai phạm.

Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm với Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Tiểu học số 2 Tam Quan Bắc đã không thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường trong chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của trường theo điều Điều lệ Trường tiểu học; không thực hiện hướng dẫn của Phòng GD-ĐT trong việc thu, chi các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh, việc sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.


Trong 2 năm, Trường Tiểu học số 2 Tam Quan Bắc đã thu thừa 130 triều đồng tiền ăn ở của học sinh bán trú nên bị yêu cầu trả lại tiền cho cha mẹ học sinh (ảnh khu nhà ăn của học sinh: Báo Bình Định)

Trong 2 năm, Trường Tiểu học số 2 Tam Quan Bắc đã thu thừa 130 triều đồng tiền ăn ở của học sinh bán trú nên bị yêu cầu trả lại tiền cho cha mẹ học sinh (ảnh khu nhà ăn của học sinh: Báo Bình Định)

Văn bản do ông Cao Thanh Thương, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn ký cũng yêu cầu thu hồi nộp ngân sách huyện đối với Trường Tiểu học số 2 Tam Quan Bắc số tiền 50 triệu đồng mà UBND xã Tam Quan Bắc đã hỗ trợ nhưng trường không sử dụng; thu hồi số tiền hơn 26,8 triệu do chi sai cho Công ty TNHH An Minh Tâm trong việc xây dựng, sửa chữa 6 công trình mà nhà trường đã thực hiện sai.

Yêu cầu trường thực hiện chi trả lại cho cha mẹ học sinh các khoản gồm, tiền ăn và phục vụ bán trú thu vượt số ngày với thực tế là hơn 130 triệu đồng; tiền tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018 số tiền là 6 triệu đồng.

Ngoài ra, yêu cầu hiệu trưởng nhà trường thực hiện thu nộp bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của trường các khoản: quy trách nhiệm cá nhân đối với hiệu trưởng nộp bồi hoàn số tiền 4,5 triệu đồng do thiếu trách nhiệm trong việc quản lý thu tiền cơ sở vật chất ban đầu phục vụ bán trú năm học 2016-2017; nộp vào tài khoản tiền gửi kho bạc của trường số tiền ủng hộ hơn 22,6 triệu đồng được các tổ chức cá nhân ủng hộ và hơn 13,7 triệu đồng tồn quỹ từ kết quả thu, chi tiền tuyển sinh lớp 1 và tiền vệ sinh môi trường, bảo quản cơ sở vật chất.

Thu hồi số tiền hơn 3,6 triệu đồng do chi sai trong việc nâng cấp sửa chữa nhà ăn bán trú đối với ông Phan Văn Tâm; yêu cầu hiệu trưởng bàn giao số tiền gần 6 triệu đồng về khoản tồn quỹ Kế hoạch nhỏ cho Liên đội của trường quản lý, sử dụng theo hướng dẫn của Hội đòng đội huyện.

Văn bản yêu cầu: Việc thực hiện kết luận thanh tra hoàn thành trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra; kết quả thực hiện Phòng GD-ĐT, Trường Tiểu học số 2 Tam Quan Bắc báo cáo bằng văn bản cho Chủ tịch UBND huyện qua Thanh tra huyện. Giao Đoàn thanh tra tổ chức công khai kết luận thanh tra; Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định hiện hành.

Trước đó, từ ngày 6/2 đến ngày 22/3/2018, Thanh tra huyện Hoài Nhơn đã tiến hành thanh tra về công tác quản lý tài chính tại Trường Tiểu học số 2 Tam Quan Bắc. Qua kiểm tra, xác minh các nội dung thanh tra Đoàn Thanh tra đã phát hiện ra những khuyết điểm, sai phạm trên.

Nguồn dantri.com.vn

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *