Tự bảo vệ mình bạn nhé!

Xâm hại tình dục trẻ em gây ra những hậu quả lâu dài cả về thể chất và tinh thần của trẻ. Bởi vậy, trẻ em cần được giáo dục những kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ bị xâm hại tình dục ngay từ khi còn nhỏ. Gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội cùng có trách nhiệm chung tay để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *