TUYỂN CHUYÊN GIA TƯ VẤN PHÁP LUẬT/TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ /LUẬT SƯ

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU TUYỂN CHUYÊN GIA

TƯ VẤN PHÁP LUẬT/TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ /LUẬT SƯ

 1. Thông tin chung

Việt Nam đang có những bước phát triển và thay đổi nhanh chóng về kinh tế – xã hội. Vấn đề bạo hành, xâm hại trẻ em đang là một mối quan ngại của các cấp, các ngành và mọi người dân. Theo số liệu của Bộ Công An, năm 2018, cả nước đã xảy ra 1,547 vụ xâm hại trẻ em với 1,669 đối tượng, xâm hại 1,579 trẻ em, trong đó có 1,293 trẻ em bị xâm hại tình dục, trong đó các vụ xâm hại tình dục được phát hiện nhiều nhất tại Hà Nội[1].

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) với sự hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF) thực hiện dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội” từ tháng 9/2020 – tháng 8/2021 nhằm mục đích tăng cường tiếp cận tư pháp và hỗ trợ tư pháp cho trẻ em và gia đình là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội.

Kết quả 1: Nâng cao nhận thức cộng đồng về cách thức xử lý, thu thập chứng cứ, yêu cầu sự trợ giúp và hỗ trợ pháp lý khi phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục

Kết quả 2: Nâng cao năng lực cho các nhóm hỗ trợ thực thi pháp luật và hỗ trợ y tế cho trẻ em và gia đình trẻ là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội, bao gồm: 1) Thành viên Hội thẩm nhân dân; (2) công an, kiểm sát viên; (3) Mạng lưới luật sư, luật gia BVTE – Hội BVQTEVN,  trợ giúp viên pháp lý; (4) nhóm các tổ chức xã hội và tư vấn của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và giảng viên giảng dạy pháp luật trong nhà trường; (5) Truyền thông; (6) Các trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em và các nhân viên y tế, các bác sĩ tâm lý tại bệnh viện công/trung tâm y tế

Kết quả 3: Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý và đại diện bào chữa cho trẻ em và gia đình là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội

Để đạt được kết quả 3, VACR tiến hành các hoạt động trong đó có hoạt động “Xử lý ca – hỗ trợ tư pháp cho tư pháp cho trẻ em là nạn nhân của xâm hại tình dục và gia đình trẻ”.

 • Mục tiêu hoạt động:
 • Tiếp nhận thông tin, chuyển gửi, kết nối với các bên liên quan, cung cấp tư vấn để xử lý ca xâm hại tinh dục trẻ em tại Hà Nội, đặc biệt là các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho bố mẹ, người bảo trợ các cháu bị xâm hại tình dục trong quá trình thu thập chứng cứ.
 • Bảo vệ nạn nhân trong quá trình tố tụng.
 • Phối hợp với nhóm các tổ chức xã hội và Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111, các trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em và các bác sĩ, chuyên gia tâm lý, nhân viên y tế tại bênh viện công/trung tâm y tế (Bộ Y tế) hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng, chữa trị sang chấn tâm lý của trẻ.
 • Đối tượng được nhận tư vấn/hỗ trợ pháp lý trực tiếp

– Trẻ em là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội

–  Bố mẹ và người bảo trợ  của trẻ em là nạn nhân của xâm hại tình dục.

4, Thời gian thực hiện: trong 10 tháng (từ tháng 10/2020 – tháng 8/2021)

5. Vai trò và trách nhiệm của Luật sư/Trợ giúp viên pháp lý/Tư vấn pháp luật

5.1. Phối hợp với Hội rà soát các trường hợp cần cung cấp hỗ trợ pháp lý tại địa bàn dự án, thành viên của hội tại các tỉnh và nhóm các tổ chức xã hội.

5.2 Cung cấp tư vấn, hỗ trợ pháp lý các ca được tiếp nhận có nhu cầu

5.3. Phối hợp với nhóm các tổ chức xã hội và Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111, các trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em và các bác sĩ, chuyên gia tâm lý, nhân viên y tế tại bênh viện công/trung tâm y tế (Bộ Y tế) hỗ trợ nạn chữa trị sang chấn tâm lý của trẻ trong suốt quá trình hỗ trợ ca

5.4. Theo sát các ca tiếp nhận đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo tiến độ xử lý các ca và hoàn thiện chứng từ thủ tục thanh toán ca:

– Đơn đề nghị hỗ trợ ca/trợ giúp pháp lý/thư mời luật sư

– Định hướng hỗ trợ ca

– Báo cáo chi tiết ca cho từng đợt hỗ trợ/từng đợt tiếp xúc

– Báo cáo kết quả ca

– Hoá đơn thanh toán đi lại (biên lai, hoá đơn đối với trên chi phí di chuyển trên 200.000 đồng)

5.5. Trình bày các báo cáo trên khi có yêu cầu.  

5.6. Hoàn thiện báo cáo hoạt động gửi Hội BVQTEVN vào ngày 30 theo hàng tháng

6.Yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn pháp luật

6.1. Luật sư

 • Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho trẻ em là nạn nhân trong tố tụng.
 • Là người chịu trách nhiệm chính trong suốt quá trình hỗ trợ pháp lý cho trẻ em là nạn nhân và gia đình trẻ trong quá trình tố tụng.
 • Hoàn thiện chứng từ, báo cáo ca cho Hội BVQTEVN
 • Tuân thủ các chính sách bảo đảm an toàn cho trẻ
 • Có kinh nghiệm xử lý & hỗ trợ tư vấn các ca liên quan đến trẻ em, cụ thể là trẻ bị xâm hại tình dục

6.2. Nhân viên tư vấn pháp luật/trợ giúp pháp lý

 • Tiếp nhận thông tin, chuyển gửi, kết nối với các bên liên quan, cung cấp tư vấn để xử lý các ca
 • Hoàn thiện chứng từ, báo cáo cho Hội BVQTEVN
 • Tuân thủ các chính sách bảo đảm an toàn cho trẻ
 • Làm việc dưới sự quản lý và hướng dẫn của luật sư

7. Tiêu chuẩn lựa chọn luật sư

7.1 Đối với luật sư

Số lượng: Từ 3 – 5 người

 • Có chứng chỉ hành nghề Luật sư.
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt
 • Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tố tụng, ưu tiên hoạt động trong lĩnh vực tố tụng có liên quan đến trẻ em
 • Kỹ năng giao tiếp, làm việc với trẻ và áp dụng những kỹ năng đó trong quá trình thực hiện hoạt động tư vấn/hỗ trợ pháp lý.
 • Kỹ năng tin học, ứng dụng tin học và ngoại ngữ là một lợi thế

7.2. Đối với Tư vấn viên pháp luật/Trợ giúp viên pháp lý

Số lượng: Từ 5 – 7 người

 • Có trình độ từ cử nhân trở lên thuộc các chuyên ngành luật. Đối với trợ giúp viên pháp lý cần có thẻ Trợ giúp viên pháp lý.
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt
 • Có thời gian làm công tác pháp luật trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 02 năm trở lên
 • Có kỹ năng phân tích tốt, giải quyết tình huống tốt, Tin học văn phòng và ứng dụng tin học trong phân tích dữ liệu là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm làm việc với trẻ em là một lợi thế

8. Hoạt động hỗ trợ của Hội BVQTEVN:

Hội BVQTEVN có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc Luật sư/Trợ giúp viên pháp lý trong quá trình triển khai hỗ trợ ca.

9.  Kết quả đầu ra

– Báo cáo kết quả từng ca được tổng hợp làm tư liệu cho các hoạt động vận động chính sách của dự án

10. Phương thức thanh toán: Theo thỏa thuận

11. Địa chỉ liên hệ: 

 • Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ và đề xuất qui trình thực hiện tư vấn trợ pháp luật và tâm lý cho trẻ bị xâm hại tình dục về địa chỉ email: tuyendungjiff.vacr@gmail.com trước ngày 18/11/2020.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *