Tuyển Giảng viên quốc gia cho Chương trình Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày (PDEP)

Chương trình Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày (PDEP) được tổ chức từ năm 2018 với sự hỗ trợ của dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” (SIDA-CSO) và ghi nhận nhiều kết quả khả quan trong công tác thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ về bạo lực đối với trẻ em.

Tiếp nối kết quả của dự án SIDA-CSO, trong khuôn khổ dự án AVAC phối hợp giữa Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the children) từ năm 2022 đến năm 2024, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội) sẽ tiếp tục tổ chức chương trình Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày (PDEP) với mong muốn thúc đẩy và lan toả chương trình này hơn nữa nhằm đưa tới cho các phụ huynh, người chăm sóc trẻ tại Việt Nam một biện pháp giáo dục phi bạo lực thay thế cho các biện pháp giáo dục bạo lực truyền thống.

 Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tiến hành tuyển 04 Giảng viên quốc gia cho Chương trình Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày (PDEP) trong giai đoạn dự án từ năm 2022 đến năm 2024.

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết Điều khoản tham chiếu tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *