TUYỂN NHÓM TƯ VẤN/CÔNG TY LÀM PHIM HOẠT HÌNH

  1. Thông tin chung

Việt Nam đang có những bước phát triển và thay đổi nhanh chóng về kinh tế – xã hội. Vấn đề bạo hành, xâm hại trẻ em đang là một mối quan ngại của các cấp, các ngành và mọi người dân. Theo số liệu của Bộ Công An, năm 2018, cả nước đã xảy ra 1,547 vụ xâm hại trẻ em với 1,669 đối tượng, xâm hại 1,579 trẻ em, trong đó có 1,293 trẻ em bị xâm hại tình dục, trong đó các vụ xâm hại tình dục được phát hiện nhiều nhất tại Hà Nội[1].

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) với sự hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF) thực hiện dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội” từ tháng 9/2020 – tháng 8/2021 nhằm mục đích tăng cường tiếp cận tư pháp và hỗ trợ tư pháp cho trẻ em và gia đình là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội.

Kết quả 1: Nâng cao nhận thức cộng đồng về cách thức xử lý, thu thập chứng cứ, yêu cầu sự trợ giúp và hỗ trợ pháp lý khi phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục

Kết quả 2: Nâng cao năng lực cho các nhóm hỗ trợ thực thi pháp luật và hỗ trợ y tế cho trẻ em và gia đình trẻ là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội, bao gồm: 1) Thành viên Hội thẩm nhân dân; (2) công an, kiểm sát viên; (3) Mạng lưới luật sư, luật gia BVTE – Hội BVQTEVN,  trợ giúp viên pháp lý; (4) nhóm các tổ chức xã hội và tư vấn của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và giảng viên giảng dạy pháp luật trong nhà trường; (5) Truyền thông; (6) Các trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em và các nhân viên y tế, các bác sĩ tâm lý tại bệnh viện công/trung tâm y tế

Kết quả 3: Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý và đại diện bào chữa cho trẻ em và gia đình là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội

Để thực hiện việc truyền thông hiệu quả cho kết quả 1, VACR phối hợp với Viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) đề xuất xây dựng 02 bộ phim hoạt hình hình về (1) Tự bảo vệ mình nhé –  Giáo dục phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em cho trẻ em và gia đình; và (2) Hỗ trợ tâm lý ban đầu cho trẻ em là nạn nhân của xâm hại tình dục dành cho trẻ em và gia đình.

  • Mục tiêu hoạt động:

Xây dựng 02 bộ phim hoạt hình về (1) Tự bảo vệ mình nhé –  Giáo dục phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em cho trẻ em và gia đình; và (2) Hỗ trợ tâm lý ban đầu cho trẻ em là nạn nhân của xâm hại tình dục dành cho trẻ em và gia đình. Hoạt hình được chia sẻ trong chiến dịch truyền thông về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em tháng 10 – 12.2020.

  • Đối tượng truyền thông

Dành cho trẻ em, bố mẹ/người chăm sóc trẻ và những người làm công tác liên quan tới trẻ emYêu cầu sản phẩm: có 2 tập phim hoạt hình cầ


[1] https://dantri.com.vn/xa-hoi/1141-tre-em-bi-xam-hai-tinh-duc-trong-nam-2018-2019011217304825.htm

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *