TUYỂN NHÓM TƯ VẤN NGHIÊN CỨU

 1. Thông tin chung

Việt Nam đang có những bước phát triển và thay đổi nhanh chóng về kinh tế – xã hội. Vấn đề bạo hành, xâm hại trẻ em đang là một mối quan ngại của các cấp, các ngành và mọi người dân. Theo số liệu của Bộ Công An, năm 2018, cả nước đã xảy ra 1,547 vụ xâm hại trẻ em với 1,669 đối tượng, xâm hại 1,579 trẻ em, trong đó có 1,293 trẻ em bị xâm hại tình dục, trong đó các vụ xâm hại tình dục được phát hiện nhiều nhất tại Hà Nội[1].

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) với sự hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF) thực hiện dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội” từ tháng 9/2020 – tháng 8/2021 nhằm mục đích tăng cường tiếp cận tư pháp và hỗ trợ tư pháp cho trẻ em và gia đình là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội.

Kết quả 1: Nâng cao nhận thức cộng đồng về cách thức xử lý, thu thập chứng cứ, yêu cầu sự trợ giúp và hỗ trợ pháp lý khi phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục

Kết quả 2: Nâng cao năng lực cho các nhóm hỗ trợ thực thi pháp luật và hỗ trợ y tế cho trẻ em và gia đình trẻ là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội, bao gồm: 1) Thành viên Hội thẩm nhân dân; (2) công an, kiểm sát viên; (3) Mạng lưới luật sư, luật gia BVTE – Hội BVQTEVN,  trợ giúp viên pháp lý; (4) nhóm các tổ chức xã hội và tư vấn của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và giảng viên giảng dạy pháp luật trong nhà trường; (5) Truyền thông; (6) Các trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em và các nhân viên y tế, các bác sĩ tâm lý tại bệnh viện công/trung tâm y tế

Kết quả 3: Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý và đại diện bào chữa cho trẻ em và gia đình là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội

Để đạt được kết quả 2, VACR tiến hành các hoạt động trong đó có hoạt động “Nghiên cứu, khảo sát  thực trạng  thực hiện quy trình tố tụng thân thiện và hỗ trợ y tế đối với trẻ em bị  xâm hại tình dục tại Hà Nội”.

 • Mục tiêu hoạt động:

Nghiên cứu tìm hiểu   thực trạng thực hiện quy trình tố tụng thân thiện đối với trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục và thực trạng tiếp cận các dịch vụ y tế công của trẻ em bị xâm hại tình dục. Thông qua đó, góp ý cho việc cấp thiết  trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quy trình giám định  tư pháp thân thiện cho trẻ em bị xâm hại tình dục  vàđược hưởng bảo hiểm và hỗ trợ tâm lý cho trẻ trong quá trình  khám chữa bệnh  và điều  trị sang chấn tâm lý cho trẻ em  bị xâm hại tình dục..

 • Đối tượng nghiên cứu, khảo sát

Đối tượng nghiên cứu là các quy định pháp luật về thủ tục tố tụng thân thiện với trẻ em và dịch vụ y tế hỗ trợ cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục bao gồm khái niệm, nguyên tắc, bản chất, quy định cụ thể trong hệ thống pháp luật Việt Nam, thực trạng thực hiện những quy định trên.

 • Phạm vi nghiên cứu, khảo sát

Địa bàn nghiên cứu: tại 06 quận/huyện tại Hà Nội bao gồm: huyện Ba Vì, huyện Chương Mỹ, Thị xã Sơn Tây, quận Hà Đông, quận Cầu Giấy, quận Đống Đa

Thời gian nghiên cứu đối tượng: 03 năm (từ năm 2018-2020)

 • Phương pháp nghiên cứu, khảo sát

Áp dụng các phương pháp điều tra xã hội học, thực hiện nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích bao gồm:

 • Phân tích tài liệu thứ cấp, phân tích, so sánh và tổng kết kinh nghiệm: Các chuyên gia thu thập, hệ thống hóa, nghiên cứu và phân tích các văn bản chính sách, quy định của pháp luật có liên quan đến bảo vệ trẻ em là nạn nhân của bạo lực và xâm hại, các báo cáo đánh giá tình hình bạo lực và xâm hại trẻ em, kết quả xử lý hành vi bạo lực và xâm hại trẻ em
 • Nghiên cứu thực tiễn triển khai thi hành các quy định pháp luật về thủ tục tố tụng thân thiện với trẻ em và dịch vụ y tế hỗ trợ cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục tại Hà Nội, thông qua:

+ Phương pháp phỏng vấn trực tiếp bằng bảng hỏi;

+ Phương pháp phỏng vấn sâu cá nhân;

+ Phương pháp thảo luận nhóm.

6. Vai trò và trách nhiệm của tư vấn

6.1. Xây dựng đề cương nghiên cứu chi tiết bao gồm: mục tiêu, phương pháp và công cụ nghiên cứu, phân bổ số mẫu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện và đề cương báo cáo.

6.2. Thu thập số liệu tại thực địa: Đề xuất  các phương pháp nghiên cứu phù hợp nhằm thu thập đầy đủ thông tin phục vụ nghiên cứu (như phỏng vấn sâu theo chuyên đề, thảo luận nhóm, phiếu điều tra xã hội học; tổng hợp, phân tích, nghiên cứu các tài liệu thứ cấp).  

6.3. Xử lý và phân tích số liệu: đề xuất phương pháp phân tích

6.4. Soạn thảo báo cáo (gồm báo cáo tóm tắt các phát hiện chính và báo cáo chi tiết)

Xây dựng bài trình bày

6.5. Trình bày dự thảo báo cáo trong các cuộc họp với các cơ quan liên quan để nghe ý kiến đóng góp lần cuối 

6.6. Hoàn thiện báo cáo gửi Hội BVQTEVN.

7. Yêu cầu đối với nhóm chuyên gia tư vấn:

7.1. Trưởng nhóm tư vấn có nhiệm vụ:

 • Là đầu mối chính giữa nhóm tư vấn và VACR
 • Xây dựng khung báo cáo, đề cương nghiên cứu chi tiết, bao gồm kế hoạch thời gian thực hiện các công việc và đề cương báo cáo với sự thống nhất của VACR
 • Quản lý nhóm nghiên cứu, và phân công công việc và nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tham gia nhóm nghiên cứu
 • Xây dựng và thống nhất kế hoạch thực địa với VACR
 • Chịu trách nhiệm chính về tiến độ công việc và chất lượng của bảo cáo.
 • Trình bày đề cương nghiên cứu và dự thảo báo cáo trong các cuộc họp kỹ thuật và hoàn thiện đề cương cũng như báo cáo theo ý kiến góp ý của các chuyên gia và các cuộc họp kỹ thuật với sự thống nhất của VACR
 • Nộp báo cáo hoàn thiện cho Hội BVQTEVN

7.2. Thành viên nhóm tư vấn có nhiệm vụ:

 • Làm việc dưới sự quản lý và hướng dẫn của trưởng nhóm nghiên cứu
 • Hỗ trợ xây dựng công cụ
 • Thực hiện các công việc liên quan đến thu thập và phân tích số liệu
 • Thường xuyên báo cáo và cập nhật tiến độ công việc với trưởng nhóm nghiên cứu
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao (nếu có) để đạt được các đầu ra theo yêu cầu của Điều khoản tham chiếu này.

8. Tiêu chuẩn lựa chọn chuyên gia tư vấn:

 8.1. Đối với trưởng nhóm nghiên cứu:

 • Có trình độ chuyên môn từ tiến sỹ trở lên thuộc các chuyên ngành tâm lý, y tế, công tác xã hội, Luật và một số chuyên ngành khác có liên quan.
 • Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu pháp luật hoặc y tế
 • Có kinh nghiệm làm việc với tư cách trưởng nhóm nghiên cứu
 • Có kỹ năng phân tích và viết báo cáo tốt
 • Có kinh nghiệm trong đánh giá thực thi chính sách cho trẻ em và các công việc có liên quan
 • Kỹ năng giao tiếp và áp dụng những kỹ năng đó trong quá trình thực hiện hoạt động tư vấn.
 • Kỹ năng tin học, ứng dụng tin học và ngoại ngữ

8.2. Đối với thành viên nhóm nghiên cứu:

 • Có trình độ từ thạc sỹ trở lên thuộc các chuyên ngành luật pháp, giáo dục, y tế, công tác xã hội hoặc một số chuyên ngành khác có liên quan.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu pháp luật hoặc y tế
 • Có kỹ năng phân tích tốt
 • Có kinh nghiệm trong đánh giá thực thi chính sách cho trẻ em và các công việc có liên quan.
 • Kỹ năng giao tiếp và áp dụng những kỹ năng đó trong quá trình thực hiện hoạt động tư vấn.
 • Tin học văn phòng và ứng dụng tin học trong phân tích dữ liệu

9. Hoạt động hỗ trợ của Hội BVQTEVN:

 • Hội BVQTEVN sẽ gửi công văn giới thiệu nhóm nghiên cứu tới làm việc ở các cơ quan trung ương và các địa phương nằm trong phạm vi nghiên cứu .
 • Phối hợp với nhóm nghiên cứu trong tổ chức các cuộc họp góp ý đề cương, dự thảo báo cáo và hội thảo công bố số liệu
 • Hội BVQTEVN có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc nhóm tư vấn trong quá trình triển khai hoạt động. Đồng thời hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
 • Hội cử một cán bộ kế toán giúp dự toán chi phí các khâu công việc của nghiên cứu và thanh toán chi phí cho công tác tư vấn  theo hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn.
 • Cung cấp cho tư vấn các tài liệu, văn bản liên quan (nếu có) đến nghiên cứu có tại Hội

10.  Kết quả đầu ra:

 • Khung báo cáo và bộ công cụ
 • 01 báo cáo tóm tắt 5 trang về các phát hiện trong quá trình nghiên cứu
 • 01 báo cáo chi tiết hoàn chỉnh 30 trang
 • Toàn bộ files gốc của kết quả phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm.
 • Toàn bộ files gốc phân tích số liệu định tính (và định lượng nếu có)
 • Files power-point bài trình bày báo cáo tại hội thảo công bố kết quả nghiên cứu.
 • Hội BVQTEVN là chủ sở hữu nghiên cứu này. Tất cả các tài liệu và dữ liệu thu thập được trong quá trình thực hiện hoạt động là tài sản chung của Hội BVQTEVN. Tài liệu chỉ được sao chép, sử dụng lại khi được sự chấp thuận của Hội. Trong trường hợp tài liệu được xuất bản thì tên của các chuyên gia tư vấn sẽ được nêu trong tài liệu.

11. Thời gian thực hiện: tháng 10 – tháng 11/2020

STT Nội dung thực hiện Thời gian
1 Hoàn thành đề cương chi tiết và đề cương báo cáo chia sẻ với Hội BVQTEVN Tuần 4 tháng 10
2 Hoàn thành công cụ nghiên cứu (bảng hỏi cá nhân và thảo luận nhóm) Tuần 4 tháng 10
3 Hoàn thành rà soát chính sách và phân tích tổng quan Tuần 4 tháng 10 – tuần 1 tháng 11
4 Hoàn thành thu thập thông tin thực địa Tuần 4 tháng 10 – tuần 1 tháng 11
5 Hoàn thành dự thảo lần 1 để chia sẻ với Hội và chuyên gia kỹ thuật của Hội   Tuần 2 tháng 11 (Báo cáo tóm tắt dự thảo cuối – 20/11/2020)
6 Trình bày dự thảo lần cuối ở hội thảo với các cơ quan liên quan Tuần 3 tháng 11
7 Nộp báo cáo hoàn thiện Tuần 4 tháng 11

12. Chi phí tư vấn:

Tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ tư vấn đối với nhóm trưởng là 13 ngày công.

Nhóm tư vấn sẽ tự thiết kế thời gian cho từng nội dung công việc và gửi lại cho Hội theo bảng mẫu:

Nội dung công việc   Ngày công dự tính (ngày/ người)
Nhóm trưởng   Thành viên  
1. Xây dựng đề cương, công cụ, KH nghiên cứu    
2.Phân tích tổng quan    
3. Thực địa    
4. Xử lý số liệu và viết báo cáo    
5. Trình bày báo cáo lấy ý kiến    
6. Hoàn thiện báo cáo    
7…    
Tổng cộng    

Định mức chi trả cho chuyên gia tư vấn được tính theo mức mà Hội đã được quỹ JIFF phê chuẩn.

13. Phương thức thanh toán:

Thù lao tư vấn (consultant fee) sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản:

– 30% khi tư vấn hoàn thiện mục 1 và mục 2

– 70% sau khi tư vấn nộp đầy đủ các tài liệu trong mục 7 với sự phê duyệt của Hội BVQTEVN.

 • Cấp báo cáo và người liên hệ: 
 • Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: tuyendungjiff.vacr@gmail.com trước ngày 22/10/2020.
 • Hồ sơ gồm: CV của các thành viên nhóm

[1] https://dantri.com.vn/xa-hoi/1141-tre-em-bi-xam-hai-tinh-duc-trong-nam-2018-2019011217304825.htm

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *