Tuyển Tư vấn dịch cho báo cáo bổ sung thông tin năm 2020-2021 của Báo cáo của các tổ chức xã hội về việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em tại Việt Nam lần 5-6

 1. Giới thiệu

Tiếp nối kết quả đạt được trong công tác vận động chính sách của dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” (SIDA-CSO), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the children) tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ dự án “Phòng chống Bạo lực thể chất, tinh thần và Phân biệt đối xử đối với Trẻ khuyết tật” (AVAC) từ năm 2022 đến năm 2024 nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam.

Được sự hỗ trợ của dự án SIDA-CSO, Báo cáo của các tổ chức xã hội về việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em tại Việt Nam lần 5-6 đã được hoàn thiện và gửi tới Uỷ ban Nhân quyền của Liên hợp quốc. Hiện nay, phía Uỷ ban đã có những câu hỏi yêu cầu Nhà nước Việt Nam phản hồi vào tháng 10 năm 2022. Nhằm bổ sung các thông tin về tình hình thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam năm 2020 -2021, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid 19 vừa diễn ra tác động tới nhiều mặt của xã hội trong đó trẻ em là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề, nhóm Công tác làm việc về quyền trẻ em (CRGW) do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đồng chủ trì tiến hành xây dựng Báo cáo bổ sung thông tin năm 2020-2021 của Báo cáo của các tổ chức xã hội về việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em tại Việt Nam lần 5-6. Dự thảo Báo cáo đã hoàn thiện bằng tiếng Việt và cần được dịch sang tiếng Anh để gửi tới cho phía Uỷ ban muộn nhất là 15/8/2022.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tiến hành tuyển tư vấn dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh cho báo cáo bổ sung thông tin năm 2020-2021 của Báo cáo của các tổ chức xã hội về việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em tại Việt Nam lần 5-6.

2. Mục tiêu

Báo cáo bổ sung thông tin năm 2020-2021 của Báo cáo của các tổ chức xã hội về việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em tại Việt Nam lần 5-6 được dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh được dịch đúng nội dung để gửi tới Uỷ ban Nhân quyền của Liên hợp quốc.

3. Phạm vi công việc

 • Tiếp nhận bản báo cáo bằng tiếng Việt từ cán bộ dự án và tiến hành dịch báo cáo sang tiếng Anh theo đúng nội dung của Báo cáo bằng tiếng Việt trong thời hạn quy định. Bản báo cáo Tiếng Việt dự kiến 38 trang (mỗi trang 350 từ).
 • Chịu trách nhiệm giải trình trong trường hợp bản dịch có lỗi sai: dịch sai, dịch thừa nội dung, dịch thiếu nội dung,…

4. Trách nhiệm của tư vấn/cộng tác viên

 • Dịch đúng nội dung, không tự bổ sung nhận định cá nhân, không tự thay đổi chỉnh sửa nội dung của báo cáo; không tự ý cắt xét các nội dung của báo cáo.
 • Dịch đúng thời hạn yêu cầu của hợp đồng, không trả sản phẩm dịch trễ thời gian đã thoả thuận.
 • Dịch văn bản từ tiếng Việt sang Tiếng Anh.
 • Báo cáo được dịch theo đúng quy chuẩn ngôn ngữ Tiếng Anh quốc tế.

5. Sản phẩm đầu ra

01 Báo cáo bổ sung thông tin năm 2020-2021 của Báo cáo của các tổ chức xã hội về việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em tại Việt Nam lần 5-6 được dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh được dịch đúng nội dung, đúng thời hạn, đúng quy chuẩn Tiếng Anh quốc tế.

6. Khung thời gian và địa điểm

Thời gian: từ 15/07/2022 tới ngày 18/07/2022

Địa điểm: Hà Nội

7. Yêu cầu đối với tư vấn

 • Có bằng tốt nghiệp các chuyên ngành về Biên phiên dịch hoặc Ngôn ngữ Anh và đã/đang làm việc tại các vị trí tương đương.
 • Ứng viên không xuất thân từ ngành học chuyên về Biên Phiên dịch hoặc Ngôn ngữ cần phải đáp ứng điều kiện: đã/đang làm việc thường xuyên làm việc với tài liệu tiếng nước ngoài trong quá trình làm việc (nêu chi tiết trong CV gửi kèm); đã trải qua khoá đào tạo có cấp chứng chỉ liên quan đến biên phiên dịch.
 • Có bằng cấp ngôn ngữ học thuật quốc tế (từ IELTS 6.5, TOEIC 700 trở lên)
 • Có kinh nghiệm dịch thuật Báo cáo quốc tế trong thực tế.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế.

8. Phí tư vấn và hình thức thanh toán

 • Phí tư vấn: Thoả thuận
 • Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng Việt Nam Đồng và hình thức thanh toán theo thỏa thuận hợp đồng.

9. Liên hệ

 • Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: tuyendung.avac@vacr.vn trước ngày 08/07/2022.
 • Hồ sơ gồm: CV, mức phí tư vấn, sản phẩm báo cáo đã từng dịch (nếu có).

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *