Tuyển tư vấn kỹ thuật hậu kỳ

1.Giới thiệu

Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị Quyền Trẻ Em” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ triển khai giai đoạn mới từ năm 2019-2021. Mục tiêu chung của Dự án nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ xã hội và nhân viên các tổ chức xã hội (TCXH) về quản trị quyền trẻ em (QTE).

Với nguồn hỗ trợ của SCI, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã thực hiện các nghiên cứu, khảo sát và nhiều hoạt động tập huấn, hội thảo xây dựng khuyến nghị, lấy ý kiến các chuyên gia, những người làm công tác trẻ em để gửi tới các cơ quan Nhà nước và các bên liên quan nhằm góp phần đảm bảo thực hiện tốt nhất quyền trẻ em trong luật pháp chính sách và trong thực tiễn cuộc sống. Cùng với đó có nhiều hoạt động có sự tham gia của trẻ em.

Nhằm tăng cường cường hiệu quả truyền thông về những hoạt động mà VACR đã triển khai trong dự án, VACR cần tuyển tư vấn kỹ thuật để thực hiện hoạt động hậu kỳ, xây dựng video để sử dụng trong truyền thông tại cộng đồng.

2. Các nội dung chính

Xây dựng hậu kỳ video về sự tham gia của trẻ em trong dự án để cung cấp những thông tin, hình ảnh liên quan tới các hoạt động mà VACR đã triển khai có sự tham gia của trẻ em.

– Xây dựng hậu kỳ video về những hoạt động chính của dự án trong giai đoạn từ 2017-2021

– Xây dựng video những phát hiện chính của Nghiên cứu“ Đánh giá thực trạng trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, khoảng trống pháp lý và vài trò của các tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo lực gia đình“

3.Thời gian: Thực hiện trong tháng 10 đến ngày 10/11/2020

4. Kết quả đầu ra mong đợi:

– 01 video tóm lược các hoạt động chính có sự tham gia của trẻ em do VACR triển khai trong dự án với độ dài từ 4-5 phút, chuẩn Full HD.

– 01 video về các hoạt động chính của dự án do VACR thực hiện từ năm 2017-2021 độ dài từ 5-7 phút, chuẩn Full HD

– 01 video về những phát hiện chính của nghiên cứu, chuẩn Full HD

5. Yêu cầu đối với tư vấn

– Cử nhân trở lên trong các lĩnh vực liên quan tới thiết kế, kỹ thuật, công tác xã hội…

– Có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong xây dựng video, thiết kế sản phẩm truyền thông

– Có kinh nghiệm trong làm việc với các tổ chức xã hội

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan tới trẻ em

6. Phí tư vấn và hình thức thanh toán:

Phí tư vấn dự kiến: 9.500.000đ/video (đã bao gồm thuế TNCN)

Việc thanh toán sẽ được thực hiện một lần bằng chuyển khoản sau khi công việc được hoàn thành và được VACR nghiệm thu.

7.Liên hệ: 

Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về Ms Đoàn Minh Hiền, địa chỉ email: tuyendung.vacr@gmail.com, hoặc qua số điện thoại 0812956933 trước ngày 01/10/2021.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *