Tuyển tư vấn kỹ thuật viên livestream

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

 1. Thông tin chung

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển bền vững (MSD) được sự hỗ trợ của Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF) thực hiện dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội” từ tháng 9/2020 – tháng 8/2021 nhằm mục đích tăng cường tiếp cận tư pháp và hỗ trợ tư pháp cho trẻ em và gia đình là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội. Dự án nhằm đạt được các kết quả cụ thể như sau:

Kết quả 1: Nâng cao nhận thức cộng đồng về cách thức xử lý, thu thập chứng cứ, yêu cầu sự trợ giúp và hỗ trợ pháp lý khi phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục

Kết quả 2: Nâng cao năng lực cho các nhóm hỗ trợ thực thi pháp luật và hỗ trợ y tế cho trẻ em và gia đình trẻ là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội

Kết quả 3: Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý và đại diện bào chữa cho trẻ em và gia đình là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội

Để đạt được kết quả 1, VACR tiến hành xây dựng các hoạt động truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức cho phụ huynh và trẻ em trong phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và cách xử lý khi trẻ em trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục.

 • Mục tiêu hoạt động

            Nâng cao nhận thức cộng đồng về các kỹ năng yêu cầu trợ giúp pháp lý và hỗ trợ y tế khi trẻ em trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục: yêu cầu trợ giúp pháp lý khi phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục; tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần của trẻ là nạn nhân của xâm hại tình dục và hỗ trợ trẻ và gia đình trẻ tiếp cận dịch vụ y tế công trong chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần trẻ.

 • Đối tượng
 • Đối tượng truyền thông: cha mẹ/người chăm sóc trẻ tại cộng đồng
 • Số lượng: dự kiến hơn 20.000 người tiếp cận trực tiếp trực tiếp và gián tiếp thông qua chương trình livestream và truyền thông tại cộng đồng
 • Thời gian, địa điểm
 • Chương trình livestream tại Hà Nội: Ngày 04/4/2021: quận Hà Đông và ngày 23/4/2021 tại trung tâm Hà Nội
 • Nhóm kỹ thuật viên livestream sự kiện cần hoàn thành sản phẩm như sau:
 • Một buổi Livestream (phát trực tiếp) chất lượng cao trên 2 trang (fanpages) của MSD và VACR.
 • Một video chuẩn HD để lưu, bàn giao file này ngay sau khi kết thúc buổi livestream.
 • Nhiệm vụ chung của nhóm kỹ thuật viên livestream

Nhóm kỹ thuật viên livestream được tuyển dụng cần thực hiện các công việc chính như sau:

 • Liên hệ với cán bộ truyền thông MSD, VACR để tham khảo kịch bản, nội dung buổi livestream, quyền quản trị pages, các lưu ý truyền thông đặc biệt khác để bảo đảm buổi livestream được diễn ra theo kịch bản với chất lượng phát sóng cao nhất.
 • Nhiệm vụ cụ thể của từng kỹ thuật viên
  • Đạo diễn hình
 • Chịu trách nhiệm về mặt chất lượng hình ảnh, màu sắc, thương hiệu theo kich bản.
 • Chịu trách nhiệm về thuê mướn/mua sắm, bảo quản thiết bị bàn trộn hình, cáp HDMI, SDI, đầu chuyển…
  • Kỹ thuật viên livestream
 • Chịu trách nhiệm kỹ thuật phát livestream trên các trang theo yêu cầu, chèn lowerthird, ticker, logo, backdrop, âm thanh bản quyền…
 • Chịu trách nhiệm về thuê mướn/mua sắm máy trạm, phần mềm, bảo quản thiết bị.
  • Kỹ thuật viên quay phim
 • Chịu trách nhiệm quay phim theo yêu cầu của đạo diễn hình.
 • Chịu trách nhiệm về thuê mướn/mua, bảo quản máy quay, các loại cable HDMI, SDI…
  • Kỹ thuật viên âm thanh
 • Chịu trách nhiệm dẫn đường âm thanh từ  micro, bàn trộn vào máy trạm livestream theo yêu cầu của kỹ thuật viên livestream
 • Chịu trách nhiệm về thuê mướn/mua, bảo quản micro, bàn trộn, dây cable Canon, 3.5mm.. theo yêu cầu thực tế.
  • Kỹ thuật viên đường truyền internet tốc độ cao
 • Chịu trách nhiệm cung cấp tín hiệu internet tôc độ cao cho máy trạm livestream, đảm bảo tốc độ trong nước tối thiểu 30Mps, quốc tế 5Mps.
 • Chịu trách nhiệm về thuê mướn/mua, bảo quản bộ phát 4G LTE, chi phí internet phát sinh với nhà mạng, cable RJ45…
 • Yêu cầu năng lực và kinh nghiệm làm việc
 • Đảm bảo có thiết bị kỹ thuật phục vụ công việc (Dự án không chi trả tiền mua sắm/thuê thiết bị kỹ thuật)
 • Tốt nghiệp đại học (Đối với đạo diễn hình), cao đẳng, trung cấp, các ngành liên quan (Đối với các vị trí còn lại)
 • Sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm liên quan cho từng vị trí.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế/ LHQ/, các tổ cơ quan thuộc Chính phủ các tổ chức chính trị xã hội trong các chương trình/dự án trong nước và nước ngoài cụ thể là các chương trình livestream đã từng phát sóng.
 • Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc nhóm và xử lý tình huống.
 • Phương thức thực hiện
 • VACR/MSD cử một cán bộ làm đầu mối làm việc với các cá nhân và cung cấp các tài liệu tham khảo cho nhóm KTV để thực hiện các công việc theo yêu cầu của Điều khoản tham chiếu này.
 • VACR/MSD sẽ tiến hành đăng tuyển để tìm kiếm các cá nhân và lựa chọn cá nhân có năng lực và kinh nghiệm theo đúng thủ tục để thực hiện 02 buổi livestream ngày 04/04/2021 và ngày 23/04/2021
 • Thời gian nhận hồ sơ: Đến này 01/4/2021.
 • Ngân sách dự án chi trả
KHOẢN MỤC ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN
Quay phim Người 2,500,000 3          7,500,000
KTV livestream Người 3,000,000 1          3,000,000
KTV âm thanh Người 3,000,000 1          3,000,000
Đạo diễn hình Người 4,500,000 1          4,500,000
KTV đường truyền Internet 4G Người          1,000,000 1          1,000,000
Tổng cộng              19,000,000
Thuế TNCN phải nộp                1,800,000
Thực chi              17,200,000

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *