Tuyển tư vấn quay video clip cho hoạt động truyền thông tại trường học

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tuyển tư vấn quay videoclip cho hoạt động truyền thông tại trường học và hoạt động toạ đàm

 1. Giới thiệu

Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị QTE” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ triển khai giai đoạn mới từ Quý 4/2019 đến 31/12/2021. Mục tiêu chung của Dự án nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ xã hội và nhân viên các tổ chức xã hội (TCXH) về quản trị quyền trẻ em (QTE). Một trong những mục tiêu của Dự án là “Phụ huynh của trẻ (cha và mẹ) hiểu rõ các hậu quả tiêu cực tiềm tàng từ các hình phạt thể chất và tinh thần đối với trẻ, và thực hành/áp dụng các biện pháp thay thế phù hợp và tích cực trong việc chăm sóc/nuôi dạy trẻ một cách tích cực”.

Nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng xã hội đặc biệt là nhóm đối tượng là cha mẹ/người chăm sóc trẻ về kỷ luật tích cực, hướng tới xóa bỏ các hình thức trừng phạt thể chất và tinh thần của trẻ trong giáo dục trẻ em tại gia đình, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam được sự hỗ trợ của tổ chức SCI triển khai hoạt động truyền thông tại cộng đồng để nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia của cha mẹ/người chăm sóc trẻ trong việc áp dụng các hình thức giáo dục phi bạo lực đối với trẻ em. , Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ tổ chức hoạt động truyền thông tại cộng đồng bao gồm truyền thông trong trường học và tọa đàm tại khu dân cư, chúng tôi có nhu cầu quay lại quá trình tổ chức sự kiện làm tư liệu.

Mục tiêu và nội dung chính bản phim:

Mục tiêu:

– Ghi lại quá trình tổ chức 04 sự kiện diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh trong tuần 1- tuần 2 tháng 10 năm 2020 (mỗi sự kiện được dựng thành 1 clip dài 4-5 phút): 4 videoclip dựng và 04 file gốc của 4 sự kiện.

– 01 videp clip tổng hợp dài 4-5 phút Full HD 1080p về cả 4 sự kiện nêu trên.

Các nội dung, kỹ thuật chính

– Nội dung:

Khung cảnh chung của sự kiện

Hình ảnh người tham gia (tổng thể, cận mặt)

Toàn bộ nội dung chính của sự kiện, cụ thể:

+ Đối với sự kiện tại trường học: quay toàn bộ tiểu phẩm diễn và phần hỏi – đáp, phần tổng kết của người dẫn trình.

+ Đối với tọa đàm: Quay toàn bộ cuộc tọa đàm giữa khách mời – MC và phần đối thoại với người nghe.,

Kỹ thuật: Quay ở chế độ full 1080p tại 60fps

 • Phương pháp:

Tư vấn sẽ cùng cán bộ VACR tham gia 4 hoạt động để để trực tiếp tiến hành quay phim và sẽ dựng phim theo những yêu cầu được đưa ra trong Điều khoản tham chiếu.

 • Thời gian:
 • Thời gian tư vấn:  dự kiến tuần 1 – tuần 2/10/2020
 • Nhiệm vụ và tiêu chí lựa chọn:
 • Nhiệm vụ:
 • Trực tiếp quay phim tại hiện trường;
 • Thu thập và dựng lại phim sự kiện theo yêu cầu (4 videoclip riêng cho 4 sự kiện và 01 videoclip chung cho 4 sự kiện)
 • Gửi lại toàn bộ file gốc và file thiết kế của videoclip.
 • Chỉnh sửa videoclp theo yêu cầu của VACR và SCI cho tới khi được nghiệm thu.
 • Tiêu chí lựa chọn:
 • Có kinh nghiệm quay phim tại hiện trường và dựng phim theo yêu cầu
 • Phí tư vấn và hình thức thanh toán:
 • Phí tư vấn: theo thoả thuận.
 • Việc thanh toán sẽ được thực hiện một lần bằng phương thức chuyển khoản sau khi công việc được hoàn thành và được VACR nghiệm thu.
 • Liên hệ: 
 • Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: tuyendung.vacr@gmail.com trước ngày 28/09/2020.
 • Hồ sơ gồm: CV.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *