TUYỂN TƯ VẤN XÂY DỰNG KHUYẾN NGHỊ VỀ THÚC ĐẨY QUY TRÌNH TIẾP CẬN TƯ PHÁP THÂN THIỆN CHO TRẺ EM BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC

  1. Thông tin chung

Từ thực tiễn của quá trình tham gia Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em từ 01/01/2015 – 31/6/2019 và thực tế hoạt động tư vấn, hỗ trợ bảo vệ quyền trẻ em do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam thực hiện trong thời gian qua cho thấy việc tiếp cận tư pháp thân thiện và các dịch vụ y tế hỗ trợ cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội còn nhiều khó khăn, thách thức.

Được sự tài trợ của Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp (EU JULE JIFF), trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội”, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tiến hành “Nghiên cứu thực trạng thực hiện quy trình tố tụng thân thiện và thực trạng tiếp cận các dịch vụ y tế công đối với trẻ em là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội” để có những đánh giá về thực trạng hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục trong quá trình tố tụng và trong tiếp cận các dịch vụ y tế công. Đồng thời trong quá trình hỗ trợ, tư vấn trực tiếp cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục ở một số tỉnh/TP thời gian từ tháng 12/2020 – tháng 10/2021, VACR nhận thấy rằng cần phải có tiếng nói chung từ các tổ chức xã hội trong xây dựng bản khuyến nghị gửi tới các cơ quan Nhà nước nhằm góp phần đảm bảo quyền của trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục được thực thi hiệu quả hơn trong thực tiễn.

VACR tiến hành xây dựng dự thảo Khuyến nghị và sẽ lấy ý kiến đóng góp của các bên liên quan trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em để cùng đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tố tụng thân thiện và hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế công cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục. Đồng thời trao đổi để đưa ra kiến nghị, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm tăng cường tính hiệu quả trong hỗ trợ thực hiện quyền trẻ em bị xâm hại tình dục trong và sau quá trình tố tụng.

2. Mục tiêu:

Xây dựng và Thu thập, lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức xã hội làm việc về trẻ em để góp ý cho dự thảo Khuyến nghị của VACR

3. Kết quả mong đợi

Dự thảo Bản Khuyến nghị về 2 nội dung:  

Nội dung 1: V sự cần thiết hướng dẫn thực hiện qui trình tố tụng thân thiện đối với trẻ em bị xâm hại tình dục và phối hợp giải quyết nhanh nhất khi xảy ra vụ việc:

Nội dung 2: Thúc đẩy thực hiện quy trình và sự phối hợp giữa các bên liên quan trong chăm sóc và hỗ trợ y tế đối với trẻ em bị xâm hại tình dục.

4. Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 11/2021

5. Yêu cầu và trách nhiệm của tư vấn:

  • Trực tiếp trao đổi với cán bộ VACR về cách thức thực hiện (tư vấn có thể chọn 1 hoặc cả 2 nội dung phù hợp với chuyên môn để xây dựng khuyến nghị)
  • Thực hiện các sản phẩm với tối đa trách nhiệm và cầu tiến trong các yêu cầu sửa đổi từ VACR.
  • Tham gia hội thảo góp ý khuyến nghị để tổng hợp góp ý và hoàn thiện khuyến nghị
  • Bản quyền của bản khuyến nghị thuộc về VACR

6. Liên hệ

Ứng viên quan tâm nộp CV trực tiếp tại VP VACR, tầng 5 Cung trí thức số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email tuyendungjiff.vacr@gmail.com

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Mr. Trung, email: trungmacthanh@gmail.com hoặc điện thoại 0987248298 để được hỗ trợ

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *