Video chia sẻ nhận thức về quyền trẻ em trên môi trường kỹ thuật số

Từ tác động tích cực và tiêu cực của môi trường kỹ thuật số đến cuộc sống của con người trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, riêng tại Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em nhận ra rằng cần phải có hành động ngay lập tức để giúp trẻ em được phát triển và nhận biết quyền của trẻ trong thế giới kỹ thuật số. Trẻ em cần phải được nâng cao kiến thức và kỹ năng để nhận biết về những lợi ích và tiềm năng của môi trường kỹ thuật số. Chính phủ, doanh nghiệp và người chăm sóc trẻ cũng cần phải có nhận thức về những điều mà họ thực hiện để không hạn chế việc trẻ sử dụng mạng xã hội nhưng vẫn có thể hỗ trợ trẻ em trong việc sử dụng mạng xã hội sao cho an toàn và trở thành người dùng có trách nhiệm trên nền tảng kỹ thuật số.

Tại thời điểm Bình luận chung số 25 của Công ước quốc tế về quyền trẻ em trên môi trường kỹ thuật số, đồng thời thực hiện trách nhiệm triển khai nhiệm vụ của Hội được quy định tại Quyết định số 830/QĐ-TTg phê duyệt chương trình ”Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025 ngày 01/6/2021, được sự hỗ trợ của Liên minh quyền trẻ em châu Á (CRC Asia), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã triển khai hoạt động thu thập ý kiến trẻ em và người lớn về vấn đề liên quan tới quyền trẻ em trên môi trường kỹ thuật số. Từ đó có những hành động cụ thể hơn để thúc đẩy việc đảm bảo cho trẻ em được tiếp cận môi trường kỹ thuật số an toàn, lành mạnh.

Xem Video tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *