Video tổng kết dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội”

Dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội” với sự hỗ trợ của Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp được triển khai tại Hà Nội từ tháng 9/2020 – tháng 12/2021 nhằm mục đích nâng cao năng lực tư pháp và hỗ trợ tư pháp, hỗ trợ y tế cho trẻ em và gia đình là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội, và truyền thông nâng cao nhận thức của cha mẹ và trẻ em về kỹ năng yêu cầu hỗ trợ tư pháp và y tế đối với trẻ trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục.
Dự án hướng tới 3 kết quả chính:
Kết quả 1: Nâng cao nhận thức cộng đồng về cách thức xử lý, thu thập chứng cứ, yêu cầu sự trợ giúp và hỗ trợ pháp lý khi phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục.
Kết quả 2: Nâng cao năng lực cho các nhóm hỗ trợ thực thi pháp luật và hỗ trợ y tế cho trẻ em và gia đình trẻ là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội, bao gồm: 1) Thành viên Hội thẩm nhân dân; (2) công an, kiểm sát viên; (3) Mạng lưới luật sư, luật gia bảo vệ trẻ em – Hội BVQTEVN,  trợ giúp viên pháp lý; (4) nhóm các tổ chức xã hội và tư vấn của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và giảng viên giảng dạy pháp luật trong nhà trường; (5) Truyền thông; (6) Các trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em và các nhân viên y tế, các bác sĩ tâm lý tại bệnh viện công/trung tâm y tế
Kết quả 3: Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp lý và đại diện bào chữa cho trẻ em và gia đình là nạn nhân của xâm hại tình dục tại Hà Nội .

Xem video tổng kết dự án tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *