Video về “Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em”

Với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em và cách thức xử lý, thu thập chứng cứ, yêu cầu sự trợ giúp và hỗ trợ pháp lý khi phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam với sự hỗ trợ của Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp đã sản xuất hai video hoạt hình nhằm tiếp cận tới trẻ em và cha mẹ, người chăm sóc trẻ một cách rộng rãi.

Tập 1 dành cho trẻ em: Tự bảo vệ mình nhé –  Giáo dục phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em cho trẻ em và gia đình. Xem video tại đây

Tập 2 dành cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ: Hỗ trợ tâm lý ban đầu cho trẻ em là nạn nhân của xâm hại tình dục dành cho trẻ em và gia đình . Xem video tại đây

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *