Video

“Điều em muốn nói”

Trước những tác động của dịch COVID 19 đến cuộc sống của trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em thực hiện Clip “Điều em muốn nói” nhằm thu...

Xem thêm