Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ khuyết tật trí tuệ

 1. Tên tổ chức tiếng Việt: Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ khuyết tật trí tuệ
 2. Tên tiếng Anh:
 3. Logo tổ chức:

 1. Địa chỉ văn phòng chính: Số 89, Dãy 3, Ngõ 98, Phố Thái Hà – Đống Đa – Hà NộiBottom of Form
 2. Số điện văn phòng chính:37868896/0932292004
 3. Email văn phòng chính: hcmktttue@gmail.com
 4. Địa chỉ văn phòng địa phương:
 5. Số điện văn phòng địa phương:
 6. Website: http://www.hoichamekttt.vn/
 7. Face Book:
 8. Giới thiệu về tổ chức: liên kết các bậc cha mẹ, người giám hộ, các chuyên gia, các lực lượng công tác xã hội; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo các dịch vụ trợ giúp các gia đình và trẻ khuyết tật trí tuệ nhằm đảm bảo quyền của trẻ khuyết tật trí tuệ.
 9. Quyết định thành lập/giấy phép hoạt động: Hội Bảo vệ quyền trẻ em, tháng 1/2010
 10. Lĩnh vực hoạt động liên quan đến trẻ em:

Cấp độ phòng ngừa:

+ Truyền thông: Thông tin, tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến gia đình và trẻ khuyết tật trí tuệ.

+ Tập huấn: tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng cho cha mẹ, cộng đồng trong các hoạt động trợ giúp trẻ khuyết tật trí tuệ ở các vùng, miền trong cả nước

Cấp độ hỗ trợ:

+ Tư vấn Pháp luật: Tập hợp, phản ánh nguyện vọng của trẻ em khuyết tật trí tuệ và các ý kiến của gia đình trẻ em khuyết tật trí tuệ để kiến nghị với các tổ chức, cơ quan, các ngành chức năng của Nhà nước trong việc ban hành, bổ sung, sửa đổi, áp dụng và thực hiện chính sách, pháp luật, chế độ trong các lĩnh vực liên quan đến trẻ em khuyết tật trí tuệ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ.

+ Trợ giúp pháp lý:

Cấp độ Can thiệp:

+ Chăm sóc trị liệu: Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn, trợ giúp và ứng dụng thực nghiệm về hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ; nâng cao năng lực cho trẻ khuyết tật trí tuệ trong cộng đồng.

+ Nuôi dưỡng trực tiếp

+ Chăm sóc thay thế:

+ Tạm lánh, cách ly:

+ Giáo dục hòa nhập:

+ Phổ cập giáo dục:

 

 

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *