Hướng dẫn về an toàn trên mạng cho trẻ em

Hiện nay cùng sự phát triển vượt bậc của công nghệ số trong bối cảnh hiện nay, trẻ em tiếp cận với internet như một tất yếu và internet có ảnh hưởng không nhỏ trong cuộc sống và trong mối quan hệ xã hội hàng ngày của trẻ. Trước những nguy cơ tiềm ẩn liên quan tới quyền trẻ em trong môi trường kỹ thuật số đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng bởi tác động của dịch Covid 19. Chính phủ Việt Nam nỗ lực phối hợp cùng với các tổ chức, đơn vị, cá nhân và cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế có những hành động cụ thể để giải quyết những nguy cơ tiềm ẩn đối với quyền trẻ em trên môi trường kỹ thuật số.

Được ghi nhận trong Luật Trẻ em 2016, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) đã phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo thực hiện quyền trẻ em một các hiệu quả. Trong sự bùng nổ của thế giới kỹ thuật số, VACR cũng có sự quan tâm đến bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ tiềm ẩn trên môi trường mạng. VACR nhận ra rằng cần phải có hành động ngay lập tức để giúp trẻ em được phát triển và nhận biết quyền của trẻ trong thế giới kỹ thuật số. Trẻ em cần phải được nâng cao kiến thức và kỹ năng để nhận biết về những lợi ích và tiềm năng của môi trường kỹ thuật số. Chính phủ, doanh nghiệp và người chăm sóc trẻ cũng cần phải có nhận thức về những điều mà họ thực hiện để không hạn chế việc trẻ sử dụng mạng xã hội nhưng vẫn có thể hỗ trợ trẻ em trong việc sử dụng mạng xã hội sao cho an toàn và trở thành người dùng có trách nhiệm trên nền tảng kỹ thuật số.

Được sự hỗ trợ của Liên minh quyền trẻ em châu Á (CRC Asia), Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chuyển thể tài liệu Hướng dẫn an toàn trên mạng cho trẻ em sang tiếng Việt để giúp cho trẻ em Việt Nam được trang bị những kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ tiềm ẩn khi tiếp cận internet trong cuộc sống hàng ngày.

Tài liệu hướng dẫn về an toàn trên mạng cho trẻ em

 

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *