Quyền của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Nhằm góp phần thúc đẩy việc thực thi quyền trẻ em đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, với sự hỗ trợ của “Quỹ Vì trẻ em thiếu sự chăm sóc của cha mẹ”, đã triển khai dự án “Xây dựng mạng lưới bảo vệ quyền trẻ em dựa vào cộng đồng” tại tỉnh Bắc Ninh trong thời gian từ tháng 11/2013 đến tháng 10/2014.

sach HIV-QTE

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *