Quyền trẻ em, quyền của chúng mình

Chúng ta thường được nghe hoặc đề cập đến quyền trẻ em, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu được quyền trẻ em là gì. Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (Công ước) là một tài liệu quốc tế do người lớn viết và dùng ngôn ngữ của người lớn. Rất khó để cho trẻ em có thể hiểu ngôn ngữ này. Và không chỉ có trẻ em, ngay cả người lớn cũng thấy khó khăn để hiểu tường tận ý nghĩa của những quyền này.

quyen tre em file in TViet

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *