Tham vấn tâm lý và các kỹ năng làm việc với trẻ bị xâm hại tình dục

Trẻ em là đối tượng yếu thế trong xã hội, cần sự bảo vệ của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội. Đặc biệt là với những trẻ em trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục thì càng cần sự hỗ trợ, chăm sóc của tất cả mọi người. Chính vì thế để giúp cho trẻ bước qua nổi sợ hãi, đau đớn, vượt qua những tổn thương cả về tinh thần lẫn thể chất thì mỗi một cán bộ y tế không chỉ chăm sóc, hỗ trợ cho trẻ về mặt y tế mà cần trang bị cho mình kiến thức cơ bản về tâm lý trẻ và kỹ năng làm việc với trẻ có như thế mới thật sự giúp được trẻ một cách tốt nhất trong suốt quá trình làm việc với trẻ và gia đình trẻ bị xâm hại tình dục.

Việc khai thác thông tin nhằm đưa ra kế hoạch, phương án hỗ trợ cho trẻ bị xâm hại không hề dễ dàng nếu không có kiến thức và kỹ năng cần thiết, trong đó tham vấn tâm lý là một giải pháp tối ưu ở giai đoạn này. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào kiến thức và kỹ năng làm việc được trang bị của mỗi cán bộ y tế cơ sở.

Việc xây dựng bộ tài liệu “Tham vấn tâm lý và kỹ năng làm việc với trẻ em bị xâm hại tình dục” nhằm cung cấp kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở thực hiện tốt hơn quy trình thực hiện chăm sóc, hỗ trợ y tế cho trẻ em bị xâm hại tình dục trước, trong và sau quá trình tố tụng dành cho cán bộ y tế, tư vấn viên cấp cơ sở. Để xây dựng tài liệu này, tác giả đã nghiên cứu và đưa vào tài liệu những kiến thức về tham vấn tâm lý cho trẻ, những kỹ năng cần thiết khi làm việc với trẻ, đặc biệt là trẻ em bị xâm hại. Những kỹ năng cần thiết khi làm việc với trẻ em bị xâm hại được đưa ra trong cuốn tài liệu này đã được áp dụng khá thành công trong các ca tham vấn, tư vấn của nhân viên công tác xã hội. Việc áp dụng tài liệu này cho đội  ngũ cán bộ y tế sẽ phần nào đó giải quyết được những khó khăn của việc tiếp cận, hỗ trợ cho nhóm đối tượng đặc biệt là trẻ em bị XHTD và gia đình của trẻ.

Tham vấn tâm lý và các kỹ năng làm việc với trẻ bị xâm hại tình dục - Tập 2

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *