TÀI LIỆU THAM LUẬN

Trong nhiệm kỳ vừa qua, trước những tác động to lớn của tình hình đất nước và thế giới đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, Hội BVQTEVN và các Hội thành viên đã nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần 3. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, Hội BVQTEVN và các Hội thành viên cũng đã triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả và tác động to lớn đối với công tác trẻ em, tăng cường thêm uy tín và vị thế của Hội ở trong nước và quốc tế. Những bài học kinh nghiệm, những mô hình, điển hình tiêu biểu từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh/TP cũng đã được chia sẻ tại Đại hội. Đây cũng là sự tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân đã có những nỗ lực và đóng góp quan trọng cho hoạt động của Hội nói riêng và công tác trẻ em nói chung trong 5 năm qua.

9. Tham luan dia phuong

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *