“Bảo đảm quyền trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần”

Sáng 11/01/2024 tại Văn phòng Chính phủ, cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về trẻ em về báo cáo kết quả thực hiện công tác trẻ em năm 2023, kế hoạch công tác trẻ em năm 2024 đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà – Chủ tịch Ủy ban.

Các thành viên Ủy ban đại diện các Bộ, ngành như Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, TW Đoàn TNCS HCM, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam… đều có phần báo cáo về việc triển khai công tác trong năm 2023 nhằm giải quyết các vấn đề về trẻ em phù hợp với lĩnh vực được phân công.

Toàn cảnh cuộc họp (nguồn baochinhphu.vn)

Toàn cảnh cuộc họp (nguồn baochinhphu.vn)

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có tham luận báo cáo về một số thành tựu đã đạt được trong năm 2023 trong đó tập trung vào nhiệm vụ đóng góp ý kiến, tư vấn văn bản chính sách liên quan tới trẻ em như Dự thảo Luật trật tư an toàn giao thông đường bộ, Dự thảo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Hội cũng đã tổ chức Diễn đàn các tổ chức xã hội về bảo vệ quyền trẻ em nhằm xây dựng kế hoạch thực hiện Khuyến nghị của Uỷ ban Quyền trẻ em của Liên hợp quốc về việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em tại Việt Nam và tham gia cùng Bộ LĐTBXH xây dựng dự thảo Kế hoạch quốc gia thực hiện các khuyến nghị này.

Trước những thách thức được dự đoán trong thời gian tới như huy động nguồn lực trong nước và quốc tế về lĩnh vực trẻ em, đặc biệt là bảo vệ trẻ em sẽ ngày càng khó khăn, chưa có quy định pháp luật về các dịch vụ bảo vệ trẻ em; vấn đề về đồ uống có đường, thuốc lá điện tử gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của trẻ em; hợp tác quốc tế trong phát hiện, xử lý các trường hợp xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; văn hoá ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ… Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa cũng đưa ra những kiến nghị tập trung vào đề nghị xem xét có cơ chế cho Hội xây dựng đề án/chương trình về bảo vệ trẻ em theo các nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao để trình Chính phủ cấp ngân sách; chính quyền địa phương phân bổ ngân sách và tạo điều kiện cho cơ sở Hội tại địa phương thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và kết nối cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho trẻ; cần xem xét, đánh giá kỹ về tác động của thuốc lá điện tử đối với trẻ em và thanh thiếu niên trước khi ra quyết định về việc có cho phép hay không lưu hành sản phẩm này tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt, bà Thanh Hòa kiến nghị việc đưa Chương trình Kỷ luật tích cực mà Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam hiện đang triển trên diện rộng góp phần đưa văn hoá ứng xử trong đời sống gia đình Việt Nam vừa kế thừa các giá trị văn hóa dân tộc vừa tiếp nhận các giá trị mới như bình đẳng, dân chủ phù hợp sự phát triển của thời đại.

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa phát biểu tại cuộc họp (nguồn baochinhphu.vn)

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa phát biểu tại cuộc họp (nguồn baochinhphu.vn)

Tổng kết tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng giao các bộ, ngành nghiên cứu tiếp tục cải thiện công tác tư pháp đối với trẻ vị thành niên; cụ thể hoá các khuyến nghị của Liên Hợp Quốc về cải thiện các nhóm chỉ số liên quan đến trẻ em trong phát triển bền vững; đánh giá tác động của các nền tảng xã hội trực tuyến đối với trẻ em; nghiên cứu tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, hoặc các chất kích thích khác đối với sức khoẻ thể chất, tâm thần của trẻ em; rà soát thực trạng, nhu cầu sử dụng bể bơi, hồ bơi trong trường học, thiết chế văn hoá, thể thao tại cộng đồng… “Trong năm 2024 chúng ta phải khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động về chăm sóc, bảo vệ trẻ em một cách tổng thể, bài bản, khoa học, kèm theo giải pháp, bộ máy tổ chức, nguồn lực thực hiện cụ thể, khả thi, nhằm giải quyết cho được những tồn tại trong công tác trẻ em, bảo đảm quyền trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần”, Phó Thủ tướng nói.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *