Biểu dương những điển hình có thành tích trong công tác trẻ em

Nhằm tôn vinh, biểu dương, ghi nhận các tập thể và cá nhân thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em có tình thương yêu, có thành tích xuất sắc đóng góp cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đồng thời giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác thực hiện Luật Trẻ em và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em của cả nước, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã xây dựng video để biểu dương, kết nối các tấm lòng nhân ái, lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng, ngợi ca những con người không nghĩ cho riêng mình mà luôn sống vì trẻ em với tinh thần: “CHUNG TÂM- CHUNG TRÍ – CHUNG SỨC” bảo vệ quyền trẻ em.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *