Chuẩn bị báo cáo quốc gia thực hiện công ước quyền trẻ em

TEV: Năm 2017, Việt Nam sẽ gửi Báo cáo quốc gia lần thứ 5+6 về thực hiện Công ước Quyền trẻ em tới Ủy ban Quyền Trẻ em của Liên Hiệp Quốc.

Đại diện các tổ chức xã hội với lãnh đạo Vụ Pháp chế Bộ LĐ-TB và XH tại Hội thảo

Đại diện các tổ chức xã hội với lãnh đạo Vụ Pháp chế Bộ LĐ-TB và XH tại Hội thảo

Để chuẩn bị cho nội dung báo cáo,trong 2 ngày 10 và 11 tháng 10 năm 2017, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo quốc gia lần thứ 5+6 về tình hình thực hiện công ước quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc” tại hà Nội. Hội được mời viết tham luận với chủ đề “Đánh giá thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam dưới góc nhìn của một tổ chức xã hội”. Từ góc nhìn của mình, Hội đã nêu bật những thành tựu trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, các chương trình, dự án, kế hoạch về trẻ em’ cơ chế thực hiện quyền trẻ em, vai trò quản lý nhà nước về trẻ em…Bên cạnh đó, Hội cũng nêu ra những bất cập như tuổi trẻ em dưới 16; cơ chế phân bổ nguồn lực cho các mục tiêu về trẻ em theo chi thường xuyên sẽ khó được đảm bảo ở các địa phương khó khăn; số lượng và chất lượng nguồn nhân lực làm trẻ em ở cấp xã/phường thiếu và yếu; các chính sách đối với gia đình-môi trường quan trọng cho phát triển của trẻ em chưa được quan tâm đúng mức; những vấn đề mới phát sinh chậm được phát hiện và có cơ chế can thiệp kịp thời; chưa phát huy được vai trò của các tổ chức xã hội tỏng giám sát thực hiện quyền trẻ em; chưa kịp thời chỉ đạo, có cơ chế để nhân rộng các mô hình hay của các tổ chức xã hội, nhất là tổ chức quốc tế thí điểm…

Cùng với việc phối hợp với các tổ chức trong nhóm “Làm việc vì trẻ em” xây dựng Báo cáo bổ sung cho Báo cáo quốc gia, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tích cực tham gia trong xây dựng báo cáo của nhà nước. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có đại diện trong thành phần Ban soạn thảo báo cáo, dồng thời đã có bản đóng góp ý kiến với dự thảo báo cáo bao gồm những đóng góp cụ thể vào từng phần trong dự thảo.

Ngoài Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, các tổ chức thành viên nhóm “Làm việc vì trẻ em” và đại diện các tổ chức xã hội vì trẻ em ở các địa phương cũng tích cực tham gia thảo luận, góp ý với từng chương, phần cụ thể tỏng dự thảo báo cáo. Báo cáo sẽ được gửi tới Ủy ban quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc vào cuối năm 2017./.

                                                                           Nguyễn Thị Lan
Thường vụ Hội BVQTEVN

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *