Công đoàn Viên chức Việt Nam làm việc với Công đoàn Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2022 và Thông báo số 71/KH-CĐVC ngày 16/3/2022 về kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Ngày 18/5/2022, Đoàn công tác của Công đoàn Viên chức Việt Nam do đồng chí Phạm Thị Thu Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí: Lê Thị Quỳnh Hoa – Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam, Nguyễn Thị Mai – Chuyên viên Ban Tổ chức Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có buổi làm việc với Công đoàn Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Sau khi nghe đồng chí Lê Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Công đoàn Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam báo cáo về đặc điểm tình hoạt động của Công đoàn Hội, đồng chí Lê Văn Hùng – Phó Chủ tịch phụ trách công tác Kiểm tra báo cáo về việc: Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đối với Công đoàn Hội. Đoàn công tác đánh giá cao đối với Công đoàn Hội, mặc dù là một đơn vị chưa có tổ chức Đảng, nguồn kinh phí cho hoạt động công đoàn còn rất hạn chế, cùng với đó số lượng đoàn viên còn ít, đa số là những cán bộ công chức nghỉ hưu nhưng có tấm lòng yêu trẻ em tham gia hỗ trợ bảo vệ trẻ em, không có lương, tự nguyện sinh hoạt Công đoàn; số đoàn viên là cán bộ chuyên trách hưởng lương có đóng BHXH, BHYT chỉ chiếm khoảng 35% trong tổng số đoàn viên; cán bộ Công đoàn đều phải làm việc kiêm nhiệm, nhưng Công đoàn Hội đã lựa chọn các nội dung phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của mình theo sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, sự quan tâm của Lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam để triển khai tốt như: báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính đều đảm bảo đúng tiến độ, so với một số đơn vị trong Khối.

Cuộc họp làm việc với Công đoàn Viên chức Việt Nam tại Văn phòng Hội

Tuy nhiên, Đoàn công tác cũng chỉ ra những hạn chế, đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Hội cần cố gắng khắc phục trong thời gian tới như: Bám sát các văn bản chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam để triển khai tới đoàn viên; chú ý các chính sách, chương trình phúc lợi đoàn viên và công tác thi đua khen thưởng hằng năm để động viên kịp thời đối với đoàn viên.

Đồng chí Lê Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Công đoàn Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam thay mặt Ban Chấp hành chân trọng cảm ơn Đoàn công tác đã chia sẻ những khó khăn trong hoạt động Công đoàn có tính chất rất đặc thù của Hội, đồng thời tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Công đoàn Viên chức Việt Nam để Công đoàn Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *