Giáo dục & Văn hóa

Tuyển tư vấn dịch tài liệu

1.Giới thiệu Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị Quyền Trẻ Em” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ triển khai giai đoạn mới từ...

Xem thêm

Đạo đức nhà báo viết về trẻ em

Báo chí đóng vai trò rất quan trọng và đã tham gia tích cực trong việc truyền thông về các vấn đề trẻ em và tham gia bảo vệ trẻ em. Để chức năng này được thực hiện một cách...

Xem thêm

No Image

Chủ tịch Hội tiếp đoàn ECPAT Hàn Quốc

Sáng 16/12/2019, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã tiếp đoàn ECPAT Hàn Quốc do bà Hyeorsook Lee giám đốc làm trưởng đoàn đã tới thăm Hội nhân dịp đoàn sang Việt...

Xem thêm