HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ TĂNG CƯỜNG XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC TRỢ GIÚP XÃ HỘI

TEV: Trong 2 ngày 23 và 24 tháng 10 năm 2017, Quỹ Hòa Bình Việt Nam đã tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Tăng cường xã hội hóa công tác trợ giúp cho các nhóm dễ bị tổn thương”  tại Hà Nội. Tham dự Hội thảo có gần năm chục đại biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế. Tham tán về các vấn đề xã hội Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam, bà I Assenmacher và lãnh đạo Cục Bảo trợ XH Bộ Lao động-Thương binh và xã hội đã tham gia phát biểu tại hkai mạc Hội thảo.

Sau khi nghe trình bày về  “Đổi mới trợ giúp xã hội ở Việt Nam và Hệ thống bảo trợ xã hội ở Đức”, đã có 7 bài tham luận về Mạng lưới bảo trợ xã hội châu Á; Tổng quan về bảo trợ xã hội ASEAN dành cho người khuyết tật; ở Philipin; Vai trò của cộng đồng trong trợ giúp những người lao động di cư ở Inđônexia; Hoạt động của Liên đoàn phong trào nhân dân Inđonexia; Kinh nghiệm của một tổ chức NGO địa phương về hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương; Trợ giúp xã hội cho người lao động nhập cư; phòng chống và kiểm soát bạo lực gia đình và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt nam tham gia hoạt động trợ giúp xã hội, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung liên quan.

Tham luận của Hội bảo vệ quyền trẻ em tại Hội thảo, đã chia sẻ các hoạt động Hội Trung ương và các tỉnh, các thành viên của mạng lưới về trẻ em thực hiện. Lĩnh vực thứ nhất là vận động chính sách cho thực hiện quyền trẻ em, nhất là các chính sách liên quan đến hỗ trợ các nhóm trẻ em thiệt thòi như bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trẻ em nghèo có nguy cơ bỏ học, những nhóm đối tượng trẻ em mới phát sinh như trẻ tự kỷ…Lĩnh vực thứ hai là các hoạt động phát triển dịch vụ trợ giúp trẻ em như các mô hình “Làm cha mẹ tích cực”; Câu lạc bộ “Vì ngày mai tươi sáng”; Câu lạc bộ “Giúp trẻ đến trường”…Thứ ba, Hội tổ chức các chiến dịch, cuộc vận động “Thắp sáng những ước mơ”,; “Tết ấm cho em”…để vận động quyên góp học bổng, làm nhà, trợ giúp xe đạp, quần áo, tổ chức bữa ăn, xây cầu dân sinh…cho các gia đình, trẻ em nghèo, thuộc vùng khó khăn.  Hoạt đọng này được làm từ các cơ sở, tạo nguồn lực to lớn trợ giúp hang ngàn trẻ em, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Thứ tư, các nguồn vận động quốc tế được thực hiện qua các dự án hỗ trợ nâng cao năng lực của hệ thống Hội và các tổ chức xã hội trong thực hiện quyền trẻ em được thực hiện ở Yên Bái, Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh…

Những đóng góp của Hội vào lĩnh vực trợ giúp xã hội có ý nghĩa to lớn, góp phần cùng nhà nước thực hiện chính sách bảo trợ xã hội cho trẻ em ở Việt Nam./.

TS.Nguyễn Thị Lan

Hội BVQTEVN

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *