Văn phòng Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên- nơi nuôi dưỡng và quản lý chương trình này, đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức Lễ trao Học bổng Đọt Chuối Non lần thứ 10, vào ngày 18 tháng 11 năm 2017.

Nguồn tienphong.vn