Tài liệu tham khảo quy trình hỗ trợ CA

Đây là cuốn Tài liệu tham khảo do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam xây dựng nhằm cung cấp thông tin về một số quy định pháp luật Việt Nam liên quan tới bảo vệ trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục và các chế tài xử lý khi xảy ra vi phạm quyền.

Bên cạnh đó, tài liệu cũng đưa ra những hướng dẫn cách thức/quy trình/chế tài xử lý thông qua một số trường hợp cụ thể nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền trẻ em bị xâm hại tình dục đồng thời hỗ trợ cho các cơ sở Hội tại địa phương, các tổ chức xã hội cũng như những tình nguyện viên, người làm công tác trẻ em có thể tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho trẻ em và gia đình trẻ ở địa phương nhằm bảo vệ quyền của trẻ và gia đình trẻ là nạn nhân bị xâm hại tình dục theo quy định của pháp luật.

Tài liệu tham khảo về quy trình hỗ trợ ca

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *