Xây dựng Báo cáo bổ sung về việc thực hiện Công ước LHQ về quyền trẻ em giai đoạn 2019-2022

Sáng ngày 10/6/2022 tại Văn phòng Hội, các thành viên Nhóm Công tác về quyền trẻ em (CRWG) đã có buổi làm việc để thống nhất các nội dung xây dựng Báo cáo bổ sung về việc thực hiện Công ước LHQ về quyền trẻ em giai đoạn 2019-2022.

Đây là báo cáo cập nhật thông tin về việc thực hiện quyền trẻ em trong bối cảnh hiện nay, tập trung vào một số nội dung gồm có bạo lực và xâm hại trẻ em; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; trẻ em tiếp cận giáo dục trong bối cảnh Covid 19; tình hình trẻ em LGBT+ và sức khỏe trẻ em.

Trên cơ sở phân tích thực trạng, nguyên nhân của các vấn đề, Nhóm sẽ đưa ra những đề xuất, khuyết nghị để góp phần thực hiện tốt hơn quyền trẻ em tại Việt Nam.

Các thành viên Nhóm CRWG trong buổi họp

Nhóm sẽ tiếp tục có những buổi làm việc để hoàn thiện dự thảo báo cáo và sẽ tham vấn lấy ý kiến góp ý của các thành viên nhóm khác liên quan tới các chuyên đề về dinh dưỡng, giáo dục, y tế… để cập nhật thêm thông tin và khuyến nghị đối với các nội dung liên quan tới trẻ em tại Việt Nam.

Báo cáo của Nhóm CRWG khi hoàn thiện sẽ được chia sẻ với các cơ quan Nhà nước và nộp cho Ủy ban về Quyền trẻ em của Liên hợp quốc dự kiến vào giữa tháng 8/2022.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *